android netrunner

В началото на играта този, който поема ролята на корпорацията, поставя своята „Identity” карта на масата, заедно с тестето си. Те имат роля на първите два сървъра на корпорацията, а самите сървъри се делят на два вида – централни и отдалечени. Централните сървъри са всъщност картите в ръката на корпорацията (наречен Headquarters или HQ), представени от самоличността на корпорацията – Identity картата, тестето на корпорацията (R&D или Research and Development) и изиграните или унищожени карти на корпорацията (Archives). Отдалечение сървъри пък се създават от самата корпорация с инсталирането на карти в тях. Именно там трябва да скриете своите agenda карти. Да, те трябва да не се виждат, защото до сега не бях споменал може би най-важната подробност за корпорацията – тя инсталира всички свои карти с лице надолу.

За да гарантира, че runner-a няма да открадне собствеността й, корпорацията трябва да защити своите сървъри чрез друг вид карти – т.нар. „ICE” или incursion countermeasures electronics. Те спират, пречат или нараняват хакера при опитите му да получи достъп до определен сървър. Има три различни вида ICE, като за всеки от тях са характерни различни свойства. Бариерите например служат главно за спиране на хакера, а Стражите обикновено го нараняват по някакъв начин. Всеки ICE може да бъде инсталиран само на определен сървър и предпазва само него. За тази цел картата се поставя с лице надолу и хоризонтално (за да индикира, че е ICE) пред съответния сървър. Корпорацията може да инсталира повече от един ICE на един сървър, за да го направи по-сигурен, но всеки следващ ICE ще струва по един кредит за всеки предишен.

Важна особеност за корпорацията е, че тя не плаща цената на инсталираните си карти, докато те не бъдат rez-нати. С други думи всички карти се инсталират с лице надолу само на цената на един клик, но когато искате да ползвате техния ефект, напр. когато искате да ограничите достъпа на хакера, трябва да ги обърнете с лице нагоре и да платите цената им в кредити. Това ви дава възможността да изненадате хакера с някой особено гаден ICE или пък да го разочаровате като инсталирате вместо agenda, някой неприятен капан. След като бъде rez-ната обаче, една карта остава с лице нагоре и вече е известна за runner-а. Единствените карти, които се инсталират, но никога не се rez-ват, са agenda картите. Вместо това, те имат определена цифра на напредък, който да се постигне, преди да могат да бъдат превърнати в точки. За да напредне определена карта, корпорацията трябва да похарчи един кредит и един клик, след което поставя един жетон върху нея. Когато броя на тези жетони е равен на цифрата на напредък върху картата, корпорацията може да я отбележи.

android netrunner

За да бъде по-трудно за хакерите обаче, корпорацията разполага и с карти, които имитират agenda – те се инсталират подобно на тях, а някой дори могат да бъдат напредвани, но всъщност са капани. В тестето на корпорациите ще намерите и т.нар. „operation” карти – те са еднократни събития, които ще прецакат runner-a или ще облагодетелстват корпорацията по някакъв начин. Последната разполага и с „upgrade” карти, които са подобрения, които могат да бъдат направени по сървърите.

Докато „голямата лоша корпорация“ е заета да създава и предпазва своите сървъри и да акумулира кредитите, нужни за това, runner-ът трябва да вложи своите кликове и кредити в инсталиране на средствата за упражняването на занаята си – те се делят на хардуер, софтуер и ресурси, които заедно съставят т.нар. „Rig”. За разлика от картите на корпорацията, при хакерите всички те се поставят с лице нагоре и освен да използват кликове, за инсталирането им е нужно да се плати цената в кредити веднага. Ресурсите са разнообразие от връзки и умения на хакерите и ги подпомагат най-често в икономически аспект, но има и карти с доста други ефекти. Хардуерът представлява различни модификации, чипове, конзоли и др., които предоставят различни ефекти. Може би най-важни са програмите или софтуерът – чрез тях може да се преминава през ICE-а на корпорацията, без да се задействат негативните ефекти. Разбира се, не всяка програма е подходяща за всеки ICE. Някои видове съответстват на типовете ICE, т.е. за всеки ICE (преграда) има програма, която може да го неутрализира (ключ). Разбира се, това не винаги става безплатно и хакерите, също като корпорацията, са зависими от кредитите. Освен трите вида програми, програмистите-пирати разполагат и с вируси – това е софтуер, който не винаги служи за неутрализиране на ICE, но предоставя различни благоприятни ефекти. Наред с картите, които са част от Rig-а на хакера, има още един вид карти – това са събитията, които са еднократни явления и предоставят ефект само веднъж.

android netrunner

Може би най-важната възможност за хакера, е да започне т.нар. „run” – чрез него той се опитва да получи достъп до някой от сървърите на корпорацията. Започването на такова нещо струва един клик и хакерът трябва да посочи на кой от сървърите ще се осъществи. При успешен run на HQ хакерът има право да посочи една от картите в ръката на корпорацията и да я види – ако тя е agenda има право да я отбележи. Ако runner-ът получи достъп до R&D или тестето на корпорацията, той може да погледне най-горната му карта и ако е agenda да я отбележи. Достъп до Archives дава на хакера да погледне (и да отбележи ако са agenda) всички карти вътре, които са с лице надолу. А такива са тези, които са отишли там без да са станали известни на runner-а, например изхвърлените от корпорацията. Ако пък е налице успешен run на някой от отдалечените сървъри на корпорацията, хакерът може да погледне и евентуално да отбележи всички карти, които са инсталирани там, включително подобрения, които не са rez-нати.

Това е едно доста кратко описание на правилата, като съм извадил голяма част от подробностите, но съм сигурен, че дори и така играта изглежда доста сложна. Това наистина е така, но съвсем не означава, че не е забавна. Ще ви отнеме известно време да свикнете с тях и наистина трябва да се постараете, за да ги научите, но със сигурност си струва. Освен това Fantasy Flight Games са направили едно страхотно видео, което много ще помогне при научаване на правилата (но няма да ги научите само с него :P). Можете да го видите тук.