Те споделят едни и същи гени

Изследователи от ISSA в Италия са открили причината за забележителната интелигентност на октоподите. Оказва се, че някои от гените, открити активни при октоподите, са активни и в човешкия мозък.

Октоподът е уникално животно. Той не само има голямо съотношение мозък към тяло в сравнение с повечето животни, но също така показва уникални черти като използване на сетивата си за получаване на информация, учене в социални условия, обработка на информацията и съхраняването й в дългосрочен план.

За своите нива на интелигентност октоподът е изненадващо безгръбначно. Това е категория животни, които нямат гръбначен стълб и обикновено се считат за такива с първичен интелект. Учените винаги са искали да разберат, какво придава тези специални способности на осемкракото същество.

Скачащи гени и мозък

Изследователи от Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) в Триест и Stazione Zoologica Anton Dohrn от Неапол, Италия са изследвали мозъка на октопода на молекулярно ниво в опит да разберат неговите когнитивни способности.

Използвайки секвениране от следващо поколение, учените са открили, че мозъкът на октопода има активни транспозони, обикновено наричани скачащи гени, които помагат на ДНК вътре в ядрото на клетките да се изрязва или копира и поставя в различни региони на генома.

Методите на природата

Предишни проучвания за секвениране показват, че транспозоните заемат до 45% от човешкия геном, като му осигуряват потенциал да бъде дублиран или разместен. Такива дубликати обикновено не създават видими ефекти върху организма и се наричат тихи транспозони. През годините някои тях са станали неактивни, тъй като са натрупали мутации, които им пречат да скачат. Същевременно те запазват способността си, но са блокирани от защитните системи на клетката.

Има много видове транспозони в генома, но дългите разпръснати ядрени елементи са активни и многобройни. Докато по-рано се смяташе, че те са рудиментарни, скорошни изследвания показват, че са свързани с когнитивни способности като учене и памет. Тяхното активно състояние се регулира от хипокампуса в мозъка, който контролира процесите на обучение.

Транспозоните при октопода

Изследователите открили, че геномът на октоподите също има много транспозони. Както и при хората, те са предимно неактивни. Въпреки това, конкретно семейство транспозони са активни и в мозъка на октопода, точно както в нашия.

Екип от двадесет изследователи участва в това проучване. Те вярват, че приликите между човешкия мозък и този на октопода могат да бъдат обяснени с конвергентната еволюция. Това се случва, когато два генетично различни вида независимо развиват едни и същи молекулярни механизми в отговор на сходните си нужди.

Учените искат да се съсредоточат върху изследването, за да подобрят разбирането ни за еволюцията на интелигентността.