Първа пълнофункционална космическа слънчева кула

Университет от Китай е изградил система с височина 75 метра за извършване и тестване на всички фази на производство и предаване на слънчева енергия от космоса.

Това е идеалната възможност за добиване на слънчева енергия. Няма облаци по пътя, няма сезонна променливост, няма атмосферно филтриране. Така слънчевите панели могат да работят с максимална ефективност денонощно, тъй като нищо не блокира Слънцето. Подобно устройство в космоса може да генерира 6-8 пъти повече енергия, отколкото тук, на Земята.

Връщане на енергията на повърхността

Геосинхронната орбита, в която спътник остава повече или по-малко точно над една точка на Земята, е на около 36 000 км. височина. Това е почти три пъти ширината на Земята. Проблемът тук е предаването, плюс огромните разходи за космически изстрелвания.

Сумите за изстрелване в космоса намаляват с появата на ракети за многократна употреба и алтернативни технологии за изстрелване. Светът има отчаяна нужда от надеждна чиста енергия, така че изследванията на космическата слънчева енергия продължават. Те са фокусирани върху подобряване ефективността на безжичното предаване на енергия.

Нови проекти

Един такъв изследователски проект се отнася до въпросната система за слънчева енергия с пълна връзка. Тя е с височина 75 метра. Нейното изграждане започва през 2018 г. Проектирана е да даде възможност за изследване на високоефективно концентриране на светлината, фотоелектрично преобразуване, микровълново преобразуване, микровълново излъчване и оптимизиране формата на вълната. Също така може да даде по-точно измерване и контрол при насочването на микровълнов лъч, приемане и изправяне на микровълни или интелигентен дизайн на механичната структура.

Съоръжението наскоро беше одобрено от група експерти, след като демонстрира безжично микровълново предаване с мощност на разстояние от 55 метра. Това е първата система в света, която покрива пълния набор от космически слънчеви функции. В това число са проследяване на Слънцето, концентриране на светлината, преобразуването й в електричество, предаването й в микровълнова форма и приемането й. Университетът е постигнал успешни тестове три години предсрочно.

За поколенията

Изследователският екип не си прави илюзии. Достигането от 55 м до 36 000 км с достатъчно висока ефективност, за да използва космическата слънчева енергия може да ни коства сериозни усилия в продължение на няколко поколения. Ще мине много време, преди парите изразходвани за тази технология, да дадат търсените резултати от простото изграждане на повече слънчеви решетки тук, на Земята.

Ако космическата антена бъде разгърната, наземната станция най-вероятно ще трябва да бъде поне няколко километра, за да получи полезно количество енергия.