Claude 2 стартира за отворено бета тестване

Anthropic представи Claude 2. Това е голям езиков модел (LLM), подобен на ChatGPT. Подобно на своя предшественик, той ще може да създава код, да анализира текст и да пише композиции. За разлика от оригиналната версия на Claude, която видяхме през март, сега потребителите могат да изпробват Claude 2 безплатно на нов бета уебсайт. Предлага се и като комерсиален API за разработчици.

AI конкуренция

Claude е проектиран да симулира разговор с услужлив колега или личен асистент. Новата версия отговаря на обратна връзка с потребителите на предишния модел. Те определят Claude като лесен за разговор и ясен в мисленето си. При него е по-малко вероятно да се стигне до вредни резултати и има по-дълга памет.

Новости на линия

Claude 2 демонстрира напредък в три ключови области. Те са кодиране, математика и разсъждения. Последните вариации постигат 76,5% на секцията с множество избори, спрямо 73,0% с Claude 1. Tук се постигат резултати над 90% при изпити по четене и писане или количествените разсъждения.

Едно от основните подобрения на Claude 2 е неговата разширена входна и изходна дължина. Anthropic експериментира с обработка на подкани до 100 000 токена (фрагменти от думи). Това позволява на AI модела да анализира дълги документи като технически ръководства или цели книги. Тази увеличена дължина се отнася и за неговите изходи, което позволява създаването на по-дълги документи.

По отношение на възможностите за кодиране, Claude 2 демонстрира докладвано увеличение на уменията. Резултатът му в тест за програмиране на Python, се повишава от 56% на 71,2%. По същия начин при тест включващ задачи по математика, той постига напредък от 85,2 на 88%.

Целите на Anthropic 

Един от основните фокуси за Anthropic е да направи своя езиков модел по-малко вероятен за генериране на вредни или обидни резултати. Все пак измерването на тези качества е силно субективно и се постига трудно. На този етап Claude 2 е два пъти по-добър в даването на безвредни отговори в сравнение с предишната версия.

Claude 2 вече е достъпен за обща употреба в САЩ и Обединеното кралство за индивидуални потребители и фирми чрез своя API. Anthropic съобщава, че компании като Jasper, платформа за писане на AI и Sourcegraph (инструмент за кодова навигация), са започнали да включват Claude 2 в своите операции.

Докато AI модели като Claude 2 могат да анализират дълги и сложни произведения, Anthropic все още налага някои ограничения. В крайна сметка не трябва да разчитате изцяло на езиковите модели, а да им позволите да обработват предоставените от вас данни, ако вече сте запознати с темата и можете да потвърдите резултатите.

Асистентите с изкуствен интелект са най-полезни в ежедневни ситуации. Те могат да служат за обобщаване или организиране на информация и не трябва да се използват, когато става въпрос за физическо или психическо здраве и благополучие.