Звуците на тишината най-после са разгадани

Може би най-накрая е разрешен древният дебат, дали наистина можем да чуем звука на тишината. Екип от философи и психолози от университета Джон Хопкинс е направил умопомрачително заключение. Те са открили, че абсолютно можем да го направим.

Логично е да заключим, че слухът ни се занимава със звуци. Тишината не е звук. Тя е липсата на звук. Тогава, как можем да я чуем?

Любопитни факти

Според едно от най-новите проучвания, изследователи са използвали установени слухови трикове, за да проведат експеримент относно липсата на шум. По средата на тези тестове те са постигнали неочакван обрат. Периодично са замествали шума с тишина, след което измерват дали мозъците на участниците реагират по същия начин, както биха реагирали на конвенционалните звукови стимули. Отговорът се оказва положителен.

До този момент не е имало задълбочено научно изследване в тази сфера. Философите отдавна спорят по тези фундаментални въпроси. Дали мълчанието е нещо, което можем да възприемем. Как мозъците ни третират тишината и дали начина е сходен с този, по който реагират на звуците?!

В крайна сметка 1000 участници са оценени в седем различни теста. Удивително е, че изследователите са успели да установят, че във всички тестове, мозъците на участниците реагират по същия начин на тишина, както и на шум. Този резултат привидно предполага, че ние чуваме тишина, дори ако наистина не чуваме нищо.

Слухови илюзии

Тишината може да замени звуците в базирани на събития слухови илюзии. Седем експеримента въвеждат три илюзии за мълчание. Те са адаптирани от илюзии за възприятие, за които преди се смяташе, че възникват само при наличието на звуци.

Миговете на тишина предизвикват временни изкривявания, напълно аналогични на базираните им на звук двойници. Това предполага, че слуховата обработка третира моментите на тишина по начин, по който третира и звуците. Тишината наистина се възприема, а не просто се предполага.

Видовете илюзии и ефекти, които изглеждат така, сякаш са уникални за слуховата обработка на звук, също се получават чрез тишина. Това предполага, че наистина чуваме липсата на звук.

Тишината, на която са подложени участниците, е била вградена в различни звукови пейзажи. Все пак резултатите от експеримента са убедителни, особено като се има предвид тежестта и историята на самия аргумент.