Начало Тагове Anthropic

Anthropic

Притежава ли Claude 3 човешки способности?

Войните на AI се задълбочават с пристигането на Claude 3 Преди борени дни Anthropic пусна Claude 3-семейство от три езика на AI. Моделите задават нови...

Новият съперник на ChatGPT

Claude 2 стартира за отворено бета тестване Anthropic представи Claude 2. Това е голям езиков модел (LLM), подобен на ChatGPT. Подобно на своя предшественик, той...