Ензими отварят нов път към универсалната донорска кръв

Учени са близо до възможността да произведат универсална кръв. Те са открили ензими, които премахват препятствията пред разработването на универсална донорска кръв. Когато последните се смесят с червените кръвни клетки, те са в състояние да премахнат специфични захари, които изграждат антигените А и В в човешките кръвни групи.

За първи път новите ензимни коктейли премахват добре познатите А и В антигени. Тук се включват и разширени варианти, които преди това не са били признати за проблематични относно безопасността на трансфузията.

Изследователите са близо до възможността да произвеждат универсална кръв от донори с група В. Все още има доста работа за преобразуване на по-сложната кръвна група А. Цел номер едно е по-подробното проучване относно допълнителните пречки и варианти за подобряване на ензими, чрез които да се постигне крайната цел за универсално производство на кръв.

Стъпки към откритието

Откритието е резултат от комбинирането на експертизата относно ензимите от човешката чревна микробиота в базираните на въглехидрати кръвни групи и трансфузионната медицина.

Човешките червени кръвни клетки носят специфични сложни захарни структури, които се наричат антигени. Те определят четирите кръвни групи A, B, AB и 0. Тези антигени контролират съвместимостта между донори и реципиенти за безопасно кръвопреливане и трансплантация на органи. Преливането на погрешна група може да предизвикат животозастрашаващи имунни реакции, когато се трансфузират на несъответстващи реципиенти.

Донорската кръв се изследва за маркери на заболяването и основните кръвни групи. След това може да се съхранява в хладилник до 42 дни.

Значителен недостиг 

Нуждата от донорска кръв е висока поради застаряване на населението. Увеличава се и броя на пациенти, подложени на медицински процедури с интензивно кръвообращение.

Успешното преобразуване на кръвни групи A или B в универсална донорска кръв може значително да намали логистиката и разходите, свързани със съхранението на четири различни кръвни групи. Разработването на универсална донорска кръв ще доведе до увеличено снабдяване чрез намаляване загубата на кръв, чийто срок на годност наближава.

Концепцията за използване на ензими за генериране на универсална донорска кръв е въведена преди повече от 40 години. Оттогава са открити ензими с по-висока ефективност за отстраняване на антигените. Изследователите все още не са в състояние да обяснят или премахнат всички нежелани имунни реакции. По тази причина, ензимите все още не се използват в клиничната практика.

Ензими от червата

Сега са открити нови начини за намиране на ензими, които могат да премахнат както кръвните антигени, така и захарите, които ги блокират.

Изследователските екипи откриват нови смеси от ензими в човешката чревна бактерия Akkermansia muciniphila. Тя се храни чрез разграждане на слузта, която покрива повърхността на червата. Оказва се, че тези ензими са изключително ефективни. При тях сложните захари на повърхността на чревната лигавица споделят химическа прилика с тези, открити на повърхността на кръвните клетки. В това проучване са тествани 24 ензима, които са използвани за обработка на стотици кръвни проби.

Нови патенти

Изследователите са кандидатствали за патент върху новите ензими и метода за ензимно лечение. Ако концепцията успее, ще бъде тествана в контролирани изпитания на пациенти, преди да може да се обмисли търговско производство и клинична употреба.