Африканският континент се разкъсва много бавно и според учените се ражда нов океан

Новите сателитни измервания предлагат ценни инструменти за изследване на тектоничния разрив в едно от най-уникалните места на планетата в геологично отношение. Ако застанете на едно от най-горещите места на Земята е възможно да станете свидетели на това, как дълбоко под нея се разделя континентът.

Тази зона се намира на върха на три тектонски плочи, които много бавно се отлепват една от друга. Това е сложен геоложки процес, за който учените казват, че в крайна сметка ще разцепи Африка на две и ще създаде нов океански басейн в бъдещето. Засега най-очевидното доказателство за това е пукнатина с дължина 35 мили в Етиопската пустиня.

Продължителни наблюдения

Тектонската съдба на африканския континент се изучава от няколко десетилетия, но новите сателитни измервания помагат на учените да разберат по-добре прехода. Те предлагат ценни инструменти за проучване на постепенното раждане на новия океан. Смята се, че за това ще са необходими от 5 до 10 милиона години, но щастливото местоположение на района на Афар в границите на Нубийската, Сомалийската и Арабската плоча го прави уникална лаборатория за изучаване на сложните тектонски процеси.

Как работят

Земната кора е съставена от дузина големи тектонски плочи, които са с неправилна форма. Те са предимно скалисти и постоянното им разместване води до изкачване, плъзгане или разтягане една от друга. Все още има някои големи неизвестни, включително това, кое причинява разпадането на континента. Някои изследователи смятат, че масивна струя нагрети скали, издигащи се от мантията под Източна Африка, може да водят до континенталния разрив на региона.

Технологии

През последните години GPS инструментите направиха революция в тази област на научните изследвания. Това позволи по-точни измервания за движението на земята във времето. С подобни технологии прецизността е до няколко милиметра годишно. Така се придобива много по-ясна представа за случващото се.

Подробните спътникови наблюдения, комбинирани с допълнителни полеви изследвания, могат да помогнат на учените да разберат това, което се случва под земята в района на Афар. Някои от проучванията в областта се фокусираха върху гигантска пукнатина, която се отвори в Етиопската пустиня през 2005 г. Силният разкол беше еквивалентен на няколкостотин години движение на тектоничните плочи и това се е случило само за няколко дни.

Изследванията показват, че процесът на разделяне не винаги е гладък и стабилен. Натрупаният натиск от нарастваща магма може да предизвика експлозивни събития. С течение на времето тези явления ще прекроят целия африканския континент. Всяка плоча в района на Афар се разпространява с различна скорост, но комбинираните им сили създават това, което е известно като хребетна система. Именно тя в крайна сметка ще образува нов океан. Част от Източна Африка ще се превърне в малък отделен континент.

Трите плочи се разделят с различна скорост. Арабската се отдалечава от Африка със скорост около 1 инч годишно, докато двете африкански плочи се разделят още по-бавно, между половин и 0,2 инча. Процесът на разрив може и да се случва постепенно, но изследователите твърдят, че имаме ясни признаци за наличието му. Докато плочите се отлепват, материалът от вътрешността на Земята се премества на повърхността и образува океанска кора по билата. По състав и плътност тя се различава ясно от континенталната кора.