Какво можем да очакваме в бъдещето

Точно когато първите 5G мрежи започнаха да се реализират преди две години, някои учени нямаха търпение да публикуват първоначалната си работа по 6G стандарта на следващото поколение. Samsung излиза с прогнози за това, което предстои. Южнокорейската компания се готви за началото на 6G две години по-рано от планираното. Въпреки че основната технология в момента е много нестабилна.

Като се има предвид, че стандартът 5G вече даде възможност за значително увеличаване честотната лента на данните и намаляване на латентността, въпросът какво повече може да предложи 6G е от ключово значение за установяване необходимостта от нов стандарт. Samsung очаква бъдещата мрежа да допринася за 50 пъти по-високи пикови скорости на данни Тя ще поддържа 10 пъти повече свързани устройства на квадратен километър. Освен това, компанията се стреми към намаляване на закъсненията от пренос по въздуха. При 5G се наблюдава до 1 милисекунда, а при новата мрежа се очаква времето да се намали под 100 микросекунди, т.е. 100 пъти по-добро и без грешки.

Наистина ли имаме нужда от нова мрежа

Някои от потенциалните приложения на 6G очевидно са итеративни, ултранадеждни и с ниска латентност за автоматизация в заводски мащаби. По-доброто представяне на ключовите приложения при 5G ще се хареса на някои фирми и потребители, както и подкрепата за компютърните технологиите от ново поколение. Последните ще обработват данни при разделителни способности, ъгли, дължини на вълната и скорости, които хората не могат да видят, като в резултат на това ще се спестят огромни количества честотна лента.

Човешки фактор

Новата 6G мрежа ще е необходима, за да се даде възможност на наистина потапящата разширена реалност. Очилата за виртуална реалност от следващо поколение ще се нуждаят от около 0.44Gbps пропускателна способност за захранване на човешката ретина с 16 милиона пиксела. Това е значително повече от предлаганото до сега. По подобен начин Samsung очаква, че по-големите дисплеи ще започнат да показват действителни обемни холограми, изискващи минимум 580Gbps за 6,7-инча.

Доколко холографските дисплеи ще са достъпна концепция за много хора е друг ключов момент. Samsung очаква, че в бъдеще хората, обектите и местата ще бъдат изцяло копирани цифрово, което ще позволи на потребителите да изследват и наблюдават реалността във виртуален свят, без временни или пространствени ограничения.

Това включва еднопосочни или двупосочни взаимодействия между физически и цифрови близнаци. Човек може да използва цифров близнак, за да посети офиса, виждайки всичко в цифрова форма, докато разчита на робот за физически взаимодействия. Дублирането на площ от един квадратен метър в реално време ще изисква 800Gbps пропускателна способност, отново много над капацитета на 5G.

На този етап Samsung очаква международната стандартизация на 6G да започне през 2021 г.. Най-ранната комерсиализация може да се случи още през 2028 г. Тя ще бъде последвана от по-мащабна около 2030 г. За пример, на 5G отне осем години за преминаване от концепция към реалност, в сравнение с 15-годишното време за развитие на 3G мрежите. Междувременно инженерите ще трябва да измислят начини да създадат още по-плътни антени, да подобрят радиоспектралната ефективност и да се справят с много проблеми, произлизащи от въвеждането на новата технология. Само времето ще покаже дали тези предизвикателства ще бъдат преодолени, както при 5G, или 6G ще се задържи химера през следващото десетилетие.