Робот на Facebook ще пълзи по електропроводите, за да поставя оптичен кабел

Въпреки че оптичният интернет кабел има много предимства пред металния, той често трябва да се разпространява под земята. Последното ограничава неговата използваемост. Facebook обаче е разработил робот, който може да монтира кабела около съществуващите електропроводи.

Оптичният кабел има много предимства и едно от тях е, че позволява по-висока честотна лента от металния. Едновременно с това доставя по-бърза скорост на по-дълги разстояния на предаване и по-висока сигурност. В действителност понякога се монтира над земята чрез съществуващи стълбове на електропроводи, но фактори като силен вятър, лед и температурни колебания могат да причинят провисване и евентуално счупване с течение на времето.

Поради тази причина повечето фирми предпочитат да го прекарват под земята. Правенето на това обаче включва копаене на окопи в целия град. Следва полагане на оптичния кабел вътре в тези изкопи (или директно в рамките на тръбопроводите) и след това запълването им обратно. Това е скъп и трудоемък процес, който трудно би се осъществил в много части от света.

Bombyx на Facebook Connectivity

Устройството е проектирано да пълзи автономно по съществуващи електропроводи със средно напрежение, навивайки непрекъсната дължина от оптичен кабел около тях. Плановете предвиждат инсталиране на над един километър кабел в рамките на около 90 минути. За целта се използват сензори за машинно зрение, за да може роботът да се справи автоматично с различни препятствия, като например изолатори. Функционалният прототип в момента трябва да се насочва ръчно около препятствията чрез дистанционно управление.

Недостатъци

Еднокилометрова макара с обикновен въздушен оптичен кабел е твърде тежка, за да бъде окачена на робот, който от своя страна трябва да се покачи на електропровод. Поради тази причина Bombyx използва специален тип кабел, който включва по-лека обвивка. Това намалява броя на оптичните влакна от традиционните 96 на 24.

Според Facebook, това трябва да е достатъчно, за да обслужва всички домове и офиси, през които минава всеки електропровод. Освен това новият кабел разполага със специална термоустойчива външна обвивка. Тя го предпазва от разтопяване или разтягане от високите температури, до които често достигат електропроводите.

Въпреки че Bombyx все още е в процес на разработка, Facebook Connectivity вече лицензира технологията на високоскоростната интернет компания NetEquity Networks. Роботът може да се види в действие в YouTube.