Tetraquark – нещо, което никога не сме виждали досега

Оказва се, че съществува субатомна частица, с която учените до този момент не са били запознати. Физиците са открили нова форма на неуловимата четворка, наречена тетракварк, която никога не са виждали досега. Новоидентифицираната частица е съставена от четири кварка. Тя може да е първата от неоткрит досега клас частици. Това е поредното доказателство към друга група такива, подкрепящи съществуването на подобен вид съставни елементи.

Какво е кварк?

Това са елементарни частици. Те са един от основните градивни елементи на материята. Протони и неутрони, познаваме ги като субатомните частици в атомните ядра, които съставляват цялата видима материя, включително и хората. Всяка от тях съдържа три кварка, свързани заедно от ядрена сила.

Тези, които съдържат други конфигурации, като четири, пет и шесткварковите частици, са много по-редки. Последните са само част от хипотези. До съвсем скоро не разполагахме с потвърждение за съществуването на тетракварки.

Частиците съставени от четири кварка са се считали за мит. Новооткритата е първата, съставена от четири тежки кварка от един и същи тип. При подобни експерименти до този момент са наблюдавали само тетракварки с най-много два тежки кварка и нито един с повече от същия тип. Необичайната частица беше открита, чрез преразглеждане на данните, събрани от двата оперативни цикъла на Големия адронен колайдер.

Екипът комбинира тези данни, използвайки нова техника за търсене на частици, която включва намиране на излишък при сблъсък. Благодарение на това изследователите са открили новият наречен J / ψ мезон, който се състои от два кварка и два антикварка.

На този етап все още не е ясно как са структурирани тетракварките. Възможно е те да са плътно свързани помежду си. Но също така е възможно да се състоят от двойки слабо свързани частици с две кварки.

J / ψ мезонът е, както всички мезони е нестабилен и се разпада за изключително малка част от секундата. Именно това разпадане издава присъствието на новите частици. Тези, които е открил екипът са били твърде енергични и трудни за засичане.

Какво още ни очаква

Подобна възможност е валидна както за пентакварки, така и за шестокварки по-малки двойки. Откриването на повече от тези екзотични частици би могло да помогне за разгадаване на някои мистерии за съществуването. Това би хвърлило повече светлина върху ядрената сила, която свързва кваркове в протони и неутрони. Именно подобни функции позволяват наличието на материя. Сравнително простите теоретични модели могат да се използват за обясняване на обикновените частици от материята, като протони или неутрони.