кредити

Имате няколко кредита и това Ви затруднява? Затруднението може да бъде поради голяма сума на вноските, трудно проследяване на вноските или множество падежи и плащания. Разбира се, при налични постоянни доходи. винаги можете да намерите решение с рефинансиране с обединяване на задължения или предоговаряне на условията в различните банки или кредитни институции.
Ето и някои от популярните решения за намаляване на  вноските или броя на кредитите:

Обединяване на кредити

Ако имате много кредити и обслужването им Ви затруднява, то следва да проучите възможностите за обединяване на задълженията. За целта трябва да знаете остатъците по всички кредити. След това да разгледате офертите на финансовите компании и да изберете подходящата за Вас.

Целта на едно такова обединяване е да намалите месечните си разходи. Ето защо, трябва да направите калкулации като предвидите и таксите за получаване на нов кредит и погасяване на съществуващите, включително и такси за учредяване на обезпечението, ако има такова по кредита.

Друг важен момент е да изберете дата на погасяване, която е съобразена с получаване на месечното възнаграждение. Ако действащите кредити са на различни дати в различни кредитни компании, то е по-възможно да допуснете и закъснение в плащанията. Ето защо, при обединяване на кредитите съобразете и датата на погасителната вноска.

Какъв ефект ще постигнете при обединяване на кредити

Най-важният за Вас е редуциране на месечните плащания. Ако изберете подходяща оферта за финансиране, то обединявайки кредитите може да постигнете значително по-ниска месечна вноска.

Възможно е дори да получите и допълнителни средства, ако такива са Ви необходими и отново вноската да е по-ниска от плащанията до момента. Ето защо, обединяването на кредити, когато е прецизирано добре може да доведе до желания ефект – допълнителни средства, които може да ползвате от увеличен размер на кредита и по-ниски плащания.

Условия за обединяване на кредитни задължения

Първо и най-важно условие е кредитите да са редовни и да не са допускани просрочия по време на ползването им. Ако в момента имате просрочия, вероятно ще бъде трудно да получите кредит от банкова институция точно в този момент при налични забавени плащания над 1 месец. В този случай е вариант първо да предоговорите условията по текущите кредити, като намалите вноските си до размер, който ще можете да обслужвате редовно, а едва след това да направите рефинансиране  и цялостно обединяване.

В общия случай, в банковите институции обединяването на кредити с цел намаляване на месечните плащания е възможно само, ако експозицията Ви е редовна. Със сигурност с едно обединяване на кредитите бихте си спестили разходи в дългосрочен план. Затова, ако имате много кредити и сте редовен платец, то трябва да предприемете стъпки към обединяването им и редуциране на месечните разходи за тях.

Намаляване на вноската или намаляване на разходите за лихви

Разбира се, трябва да подходим разумно и при намаляване на вноските по кредита с удължаване на срока на кредита. Това е така, защото при удължаване на срока на кредита ние намаляваме погасителните вноски, но е възможно да увеличим общата сума на лихвените разходи за целия период на кредита. За това следва да намерим добрия баланс между остатъчния ни доход, възможностите ни за погасяване и погасителните вноски.

Обединяване на кредити в една банка

В много банки се предлага и т.нар. вътрешно рефинансиране или разрешаване на нов кредит, с който се покрива вече ползван кредит, като освен това може да бъде предложено и увеличение на сумата, която може да послужи за погасяване на други кредити или за други текущи нужни.

Как да преценим, дали да направим рефинансиране или предоговаряне на кредит

Отговорът на този въпрос е много ясен и решението зависи изцяло от крайната цена, която бихме платили при единия и другия вариант. Иначе казано, ако общата сума, която ще платите за целия период на кредита, включително всички такси за преместване е по-ниска при рефинансиране, тогава следва да се насочите към този вариант.