преводачи

Замисляли ли сте се какво е „заклет преводач“ и с какво може да ви е полезен? Не, това не е човек, който всеки път се заклева, че е направил точно и вярно възложения му превод на документи.

Всъщност – по-правилно е да се говори за „лицензиран преводач“. Това е специалист, който на основание на своята квалификация и умения, доказани с дипломи и сертификати от оторизирани институции, се лицензира от Консулския отдел на Министерството на външните работи. При това той задължително подписва нотариално заверена декларация за отговорност по Наказателния кодекс относно достоверността на всеки направен превод на документи. Точно тази декларация се нарича и „клетвена“, откъдето идва популярното „заклет преводач“.

Доскоро преводачът можеше да работи като заклет само от името на агенцията, чрез която беше представен на МВнР и да иска вписване за всяка друга, за която извършва превод на документи. Но след направени промени в законовите нормативи, веднъж лицензиран, той се признава за такъв, независимо за коя преводаческа агенция работи. Достатъчно е тя да има договор с Консулския отдел.

 

Защо ви е нужен заклет преводач

Дори да владеете перфектно необходимия чужд език, щом документът има нужда от превод и легализация , условието е върху него да има подпис на лицензиран преводач. Приема се, че това е гаранция за точността и коректността му. Документът не просто се подписва, а се поставя и преводаческа заверка. Тя посочва вида и страниците на превода и съдържа пълните имена на преводача. От началото на 2018 подписът на лицензирания преводач под чуждестранните документи за легализиране се заверява и нотариално. За целта специалистът трябва да притежава специален номер.

Необходими са най-често превод и легализация на документи за образование и квалификация, медицински и правни; такива, издавани от общините, различен вид удостоверения от държавни служби, банки и т. н. На превод и легализация подлежат и документи, издадени в друга държава.

Заклет преводач ви е необходим не само, когато се изисква легализация на документи. Всеки път, когато се говори за заверен превод, означава, че той трябва да е професионален и верността му да се удостоверява от подписа на заклетия преводач. Използват се още синонимите „оторизиран“, „лицензиран“ или „официален“.

Има случаи, при които заклет преводач ви е необходим и при устни преводи – ако сте с чуждестранен партньор за изповядване на сделка пред нотариус, в съда и др.

Дори да няма официални изисквания към превода, ако той ви е много важен и засяга примерно кореспонденцията по бизнес преговори с потенциални партньори от чужбина, вероятно е по-добре да бъде осъществен от заклет преводач.

 

Доколко можете да разчитате на заклетия преводач

Като имате предвид, че при лицензирането си той подава нотариално заверена декларация по чл. 290, ал. 2 от Наказателния Кодекс, според който „същото наказание (5 години) се налага и на преводач или тълковник, който пред съд или пред друг надлежен орган на властта писмено или устно съзнателно даде неверен превод или тълкуване“, можете да бъдете наистина спокойни, когато поверявате документите си на заклет преводач.

За да го лицензират като такъв, той представя официални свидетелства за квалификацията си, съгласно нормативните изисквания. Пък и най-често заклетите преводачи са с преподавателски стаж и професионален опит, многократно са доказвали качествата си. Отделно всяка агенция за преводи и легализация разработва свои механизми за проверка на способностите и уменията на хората, с които работи. Затова можете напълно да разчитате на заклетия преводач.