Експериментален анализ търси стомашни, хранопроводни, белодробни и други злокачествени заболявания

От години учените се стремят да създадат най-добрия тест за скрининг на рак. Това е този, който може надеждно да открие злокачествено заболяване рано, преди разпространението на туморните клетки. В такъв момент лечението може да е значително по-ефективно. Нов метод извежда изследователите стъпка по-близо до целта. Използвайки кръвен тест, международен екип от учени успя да диагностицира рак, много преди симптомите да се появят. Постигнат е успех при почти всички хора, които са се подложили на теста. Четири години преди появата на болестта има сигнали за нея.

Досегашните усилия за разработване на подобни кръвни тестове обикновено включват кръвни проби от хора, които вече са диагностицирани с болестта. Ако новият метод е толкова успешен, учените ще могат да откриват злокачествени клетки в проби, които следят за генетични мутации на ДНК или специфични кръвни протеини.

Изследователите са започнали да събират проби от хора, преди да са на лице някакви признаци, че имат рак. През 2007 г. започват да се набират над 123 000 здрави индивиди, за да се подложат на годишни здравни проверки. Това начинание изисква изграждането на специализиран склад за съхраняване на повече от 1,6 милиона проби, които се натрупват във времето. Около 1000 участници са развили рак през следващите 10 години.

Какво засича тестът

Изследователите са се фокусирали върху разработването на тест за пет от най-често срещаните видове рак. Тестът е наречен PanSeer и открива модели, при които към ДНК се добавя химична група за промяна на генетичната активност. Минали проучвания показват, че анормалното модифициране може да сигнализира за различни видове рак, включително на панкреаса и дебелото черво.

Как процедира 

Тестът PanSeer работи чрез изолиране на ДНК от кръвна проба и измерване на 500 компонента. Те са с най-голям шанс за сигнализиране наличието на рак. Алгоритъмът за машинно обучение компилира резултатите в единен, който показва вероятността на човек да получи заболяването. Изследователите тествали кръвни проби от 191 участници, които в крайна сметка развили рак, в съчетание със същия брой здрави индивиди. Те са били в състояние да открият болестите до четири години, преди симптомите да се появят с приблизително 90% точност. Фалшивите положителни резултати са били едва 5%.

Новото проучване предлага няколко интересни подхода в стремежа за скрининг тест за рак на кръвна плазма. Все пак е необходимо независим изследователски екип да потвърди откритията, преди тестът да може да бъде приложен за клинична употреба.

Изглежда новият метод осигурява надежден, предварителен резултат за изходно ниво. Но все още микробиолозите не са категорични, че това, което имат е стабилна предварителна демонстрация. Ще е необходимо да се създаде втори панел от тестове, който да даде възможност на учените да определят конкретния вид рак и да изключат фалшивите позитиви.

Успешен проект

Подобна цел може да се постигне с повече работа и допълнителни проучвания. Предвид предизвикателствата при повтарянето на усилия от такъв мащаб, партньорството между правителства и индустрия е решаващо за последващи изследвания. Идеалният тест ще бъде насочен към най-често срещаните ракови заболявания. При някои от тях ранното откриване може да спомогне за наистина голяма промяна.

Не възлагаме ли големи надежди?

Когато станат налични кръвните тестове за рак, вероятно няма да могат да откриват всички видове заболявания, преди да станат симптоматични. Подобни болести могат да се развиват за много дълги периоди от време. Други напредват непредвидимо и бързо. А тези, които не произвеждат измерим сигнал в кръвната плазма, могат да останат скрити до последно.