Къде намира приложение и как се променя светът

Днес сме свидетели на това, как във все повече сектори навлиза употребата на изкуствения интелект. Обществените сектори, които го използват, ще допринесат за подобряване на качеството на живот.

Медицината не е изключение, даже напротив, при нея се развива цял раздел в изкуствения интелект – невронните мрежи. Чрез тях се прави опит да се създаде еквивалент на човешкия мозък.

В здравеопазването изкуственият интелект ще се използва в процеса на идентификация и диагностика на заболяванията. Това би оказало помощ на лекарите за взимане на по-добри решения. Ще подпомогне медицинските екипи да правят нужните заключения не само относно приема на медикаменти, а и за ранна оценка на критични състояния.

Интегрираните в мобилните приложения информационни листове ще обработват постъпващата информация относно състоянието на пациента, чрез задаване на конкретни въпроси, ще се сравнява и анализира постъпващата информация от сензори в облачната система за наблюдение.

Друга област на приложение е генното инженерство, а също така и при откриването на нови лекарства.

Нова продуктивност чрез отговорно развитие

Може би не е далеч моментът, когато ще имаме интелигентни електронни здравни досиета и смарт устройства, които чрез микро биосензори ще събират данни за състоянието на пациента. Това персонализирано лечение ще оптимизира здравето на индивида и ще доведе до намаляване на общите разходи за здравеопазване.

Софтуер за здравеопазването ще осигурява отдалечена форма на медицинско обслужване на пациентите.

В образователната индустрия употребата на изкуствен интелект предстои да нарасне с над 50% в рамките на няколко години, поради бързото навлизане на технологиите. Това е и една от причините, които налагат използването на инерактивни средства. Така могат да се автоматизират дейности и да се обработва огромен обем от информация. Крайната цел е подобряване на резултатите на учениците (от детската градина до вишистите), а също и подобряване на ефективността на работата на преподавателите.

Точно на това наблягат технологични компании като Dell EMC и Контракс. Те имат възможността да предложат интерактивни, интересни и по-лесни за усвояване на информацията начини.

Това позволява персонализирано и дистанционно обучение, където всеки може да развие потенциала си в предпочитаната от него област. Съдържанието става по-достъпно и осигурява възможност за адаптивно обучение. Този вид обучение е една от най-важните области на изкуствения интелект в образованието.

Изкуственият интелект в транспортния сектор е пред не по-малки промени с развитието на самоуправляващите се автомобили.

Новата година ще покаже дали производителите на смартфони ще увеличат мобилните/безналични плащания, технология осигуряваща трансакции през смартфони вместо банкови карти.
Във финансовия сектор алгоритмите на изкуствения интелект ще “вземат решения” при отпускането на потребителски заеми и ще автоматизират търговията с валути и ценни книжа.

От домашни помощници до творчески продукти

Google и Amazon се стремят да включат дигитални говорещи помощници във възможно най-много устройства. В САЩ се предлагат микровълнови печки, в които вече е вградена технологията. Предстои електронните сътрудници да придружават все повече хората в ежедневието им.

Постиженията на индустриалната революция се насочват и към изкуството. Използва се система, наречена генративно-състезателна мрежа. Тук се съревновават две невронни мрежи.

Въвеждат се хиляди изображения и въз основа на характеристиките им, цветовете и цялостната им визия, се създава алгоритъм, който възпроизвежда картина. Създаването на такова изображение е постижение, което ще постави началото на нова сфера в изкуството, открояваща се със свои специфични черти.

Поставени сме пред твърде много въпроси, свързани с изкуствения интелект. Има както негативно настроени хора, така и много привърженици. Но едно не подлежи на съмнение, навлизането му е неизбежно. Остава само да се надяваме, че ако го развиваме и внедряваме отговорно, ще достигнем нови нива на продуктивност.