Алтернативните енергийни източници в борбата с климатичните промени

В стремежа за по-чиста планета и нормализиране на климатичните промени се налага стартирането на алтернативни енергийни източници. Горивните камери са обещаваща технология като източник на топлина и електричество за сгради и електромобили. Използването на водород, като гориво и преносител на енергия, ще изисква подходяща инфраструктура, позволяваща безопасно и евтино транспортиране и съхранение.

Fraunhofer TechBridge, Urban Future Lab и Greentown Labs, лидери на иновационна екосистема, стартират програма за технологии на водород, с подкрепата на Shell, Toyota и NYSERDA. Обединени заедно в подкрепа, разработване и въвеждане на водородна инфраструктура за намаляване на разходите и нови възможности. Наред с другото се цели:

-стартирането на технологии, намаляващи капиталовите и оперативните разходи и рационализиране инфраструктурното строителство;

-повишаване надеждността на водородната инфраструктура и възможности в световен мащаб.

Кандидатите ще бъдат оценени въз основа на потенциалното въздействие на тяхното решение за подобряване на настоящите и бъдещи пазари, използващи водород, като енергиен източник на мобилност. Тази програма предлага несравними възможности за сътрудничество на стартиращи фирми, които искат да внедрят своите технологии към концепцията на пазара, спонсорирани от Shell и Toyota.

Избраните кандидати могат да получат до $50 000 за стартиране на технологията, демонстрации и пилотни услуги. Сумата включва още 80 часа обучение и менторство от най-добрите бизнесмени и индустриални експерти в региона, както и достъп до наставници и връзки от мрежата на Shell и Toyota. Освен тези възможности, близките отношения със спонсорите биха могли да доведат до инвестиция, съвместно споразумение за развитие, технически проект или допълнителен формат на партньорство.

Нюйоркският орган за изследвания и развитие на енергетиката (NYSERDA) подпомага чрез финансиране обещаващи технологии за чиста енергия в щата Ню Йорк.

Кандидатите трябва да заявят своите предложения до 13 март 2019 г. на www.h2refuelaccelerator.com.

URBAN FUTURE LAB

Urban Future Lab (UFL) осигурява ненадминат достъп до стратегическо консултиране, запознаване със заинтересованите страни в индустрията, маркетинг и брандинг подкрепа, инвеститорски мрежи.
UFL работи за по-устойчив свят, чрез свързване на хора, капитал и цел, за ускоряване решенията за справяне с изменението на климата.

GREENTOWN LAB

Greentown Lab е общност от смели, страстни предприемачи, създаващи енергийни технологии, които променят начина на живот. Това е център за иновации, лаборатория по електроника и дом на повече от 90 стартиращи фирми, които колективно наемат повече от 1000 души. Мисията им е да предоставят на нововъзникващите предприятия ресурсите и пространството, от което се нуждаят, за да разрешат най-големите енергийни и екологични предизвикателства днес.

Fraunhofer CSE и програмата TechBridge

Програмата на TechBridge е организирана от центъра за устойчиви енергийни системи на Fraunhofer в САЩ. Проектите могат да бъдат под формата на разработване и тестване на прототипи, разгръщане на полеви демонстрации, генериране на тестови данни или изследвания за технологичност. Така обещаващи технологии се доближават до пазара и ги правят по-привлекателни за инвестиции в частния сектор.