Товарен кораб, оборудван с гигантски твърди платна, се отправя на първото си плаване

Смята се, че индустрията е отговорна за около 2,1% от глобалните емисии на въглероден диоксид. В стремежа към по-екологично бъдеще, изобретатели създават кораб с платна, наречени WindWings.

Той е предназначен да намали разхода на гориво и въглеродния отпечатък от корабоплаването.

Първото пътуване на Pyxis Ocean е от Китай до Бразилия. Това е тест в реалния свят за WindWings. Нова възможност да се прецени дали връщането към традиционния начин за задвижване на кораби може да бъде пътят на бъдещето в пренасянето на товари по вода.

Как работят платната?

Иновативните платна са сгънати надолу, когато корабът е в пристанище. Те се отварят, когато е в открити води. Височината им е 37,5 метра. Изградени са от същия материал като вятърните турбини. Това ги прави много издръжливи.

Да използваме възможностите на плавателния съд за носене от вятъра, вместо да разчита единствено на двигателите си, евентуално би намалило емисиите на един товарен кораб с около 30% за целия период на експлоатация.

Макар технологията, от която произхожда да е бърза, на кораба ще са му необходими приблизително шест седмици, за да достигне дестинацията си.

Кои са създателите?

Той е разработен от британската фирма BAR Technologies. Макар проектът да отнема много време за осъществяването си, той се явява с най-голямо въздействие върху планетата.

Първото пътуване ще бъде повратна точка за морската индустрия. Очаква се до 2025 г. половината от новопостроените кораби да бъдат поръчани с вятърно задвижване. Към тази мисъл ни навеждат изключително намалените разходи за транспорт. Това са един и половина тона гориво на ден. Ако имаме четири крила на кораба, това ще бъдат шест тона спестено гориво плюс ограничени въглеродни емисии.

Иновацията идва от Обединеното кралство, но самите крила се произвеждат в Китай. Липсата на правителствена подкрепа за намаляване цената на вносната стомана пречи на компанията да ги произвежда на място.

Експертите смятат, че вятърната енергия е обещаваща област за изследване. Корабната индустрия се опитва да намали приблизително 837 милиона тона CO2, които произвежда всяка година. Вятърната енергия може да е от голямо значение.

Нужно е време, за да се появят нови по-чисти горива, така че водеща роля сега имат оперативните мерки върху съществуващите кораби. Такива са преоборудване на плавателните съдове с платна, хвърчила и ротори.

За чиста планета

Нуждаем се от горива с нулеви въглеродни емисии за всички кораби. Наложително е всяко пътуване да бъде възможно най-ефективно. По-ниските скорости също са критична част от решението. Броят на корабите, използващи подобни технологии, се е увеличил през последните 12 месеца.

В международния корабен флот са постъпили поръчки за ново строителство на над 110 000 кораба. Все пак трябва да се има предвид, че вятърната технология може да не е подходяща за всички плавателни съдове.

Корабната индустрия все още няма ясен път предвид мащаба, предизвикателството и разнообразието на световния корабен флот. Малко вероятно е да има едно единствено решение за индустрията в краткосрочен или средносрочен план.

Идеята, индустрията да се завърне към своя произход, носи известно удовлетворение. Изобретяването на големите двигатели с вътрешно горене унищожи търговските пътища и мореплаването. Сега ще се опитаме да обърнем тази тенденция.