Най-дълбоката мина в Европа ще се превърне в гигантска гравитационна батерия

Изоставена мина във Финландия ще бъде трансформирана в гигантска батерия за съхранение на възобновяема енергия. Тя ще послужи по време на периоди на свръхпроизводство. Прогнозите показват, че изоставените минни шахти могат да съхраняват достатъчно електричество, за да захранват планетата.

Pyhäsalmi

Мината Pyhäsalmi се намира приблизително на 450 километра северно от Хелзинки. Тя е най-дълбоката мина за цинк и мед в Европа. Има потенциал да съхранява до 2 MW енергия в своите 1400-метрови шахти.

Излязлата от употреба мина ще бъде снабдена с гравитационна батерия. Последната ще използва излишната енергия от възобновяеми източници като слънчева енергия и вятър, за да натрупа запас. По време на периоди на ниско производство той се освобождава и се използва за захранване на турбина.

Системата за гравитационна батерия е разработена от шотландската фирма Gravitricity, която планира да използва финландската мина като пълномащабен прототип за демонстриране на технологията.

Този проект ще показва в пълен мащаб как иновацията може да предложи надеждно съхранение на енергия с дълъг живот. Тя ще може да улавя и съхранява енергия по време на периоди на ниско потребление и да я освобождава бързо, когато е необходимо.

Този проект може да бъде приложен и в дейности по извеждане от експлоатация на мините. Така се осигурява потенциално бъдеще за съоръженията, които наближават края на първоначалния си експлоатационен живот.

Впечатляващи цифри

Международния институт за приложен системен анализ (IIASA) изчислява, че гравитационните батерии в изоставени подземни мини могат да съхраняват до 70 TWh енергия. Това количество е достатъчно, за да отговори на глобалните нужди от електроенергия.

Анализаторите на IIASA отбелязват, че мините вече разполагат с основната инфраструктура за подобно начинание. Същевременно са свързани към електрическата мрежа. Това значително ще намали разходите и съоръженията за внедряване на инсталации за подземно гравитационно съхранение на енергия.

Втори живот за мината

Мината Pyhäsalmi е изведена от експлоатация през 2022 г. Това е засегнало общо 600 преки и непреки работни места. Други инициативи, които могат да се приложат към обекта включват слънчева ферма.

Тъй като светът генерира повече електроенергия от непостоянни възобновяеми енергийни източници, има нарастваща нужда от технологии, които могат да я улавят и съхраняват по време на периоди на ниско потребление. В момент, когато това е нужно, енергията ще бъде освободена.

Разработването на иновативни подземни технологии с дълъг живот, които съхраняват енергия безопасно и я доставят при поискване на по-ниска цена през в сравнение с настоящите алтернативи граничи с абсолютна утопия по отношение на все по-назряващите проблеми в сферата.