Google и Microsoft доброволно се съгласиха да променят начина, по който техните търсачки работят на територията на Великобритания, след като държавата прие нов кодекс за онлайн съдържание. От тук нататък, при търсене в Google Search и Bing, няма да бъде показвано пиратско съдържание на първа страница във въпросните търсачки.

По думите на държавния министър за университети, наука, научни изследвания и иновации Джо Джонсън, „От съществено значение е, на [потребителите] да бъдат предоставяни линкове към легитимни уеб сайтове и услуги, а не линкове към пиратски сайтове.“ Службата за интелектуална собственост на Великобритания съобщава, че към момента 15% от интернет потребителите на страната достъпват нелегално съдържание онлайн.

Новият кодекс бе предложен наскоро от различни медийни групи, заедно с британското правителство. Съобразяването с кодекса, въпреки че е доброволно, ще бъде под надзора на Службата за интелектуална собственост и предвижда възможни глоби при неспазване.