Една стъпка по-близо до откриване на лек за рака – изследователите са вмъкнали човешки ген в ДНК на кокошки

Яйцата, използвани от група “щастливи” кокошки в Обединеното кралство, съдържат нещо специално в белтъците си.

ЖИВОТОСПАСЯВАЩИ ПРОТЕИНИ

Изследователи от Университета в Единбург заложиха човешки ген в ДНК на пилета. Снесените от тях яйца, са съдържали значително голямо количество от два протеина, използвани за лечение на заболявания, включително рак, у хората. Процесът се оказва много по-евтин от досегашните методи за производство на въпросните протеини.

“Производството му от пилетата, може да намали цената му от 10 до 100 пъти” заяви изследователката Лиса Херон. “Така че смеем да очакваме 10 пъти по-ниски общи производствени разходи”, смята тя.

Човешкото тяло произвежда по естествен път протеините, открити в новите кокоши яйца IFNalpha2a и Macrophage-CSF. Всеки от тях играе важна роля в имунитета на организма. Лекарствата, съдържащи горепосочените протеини се използват широко от медиците за лечението на много заболявания, но тяхното производство в лабораторни условия е трудно и скъпо.

ИМПЛАНТИРАНЕ НА ГЕНИ

За да се стигне до получаването им, изследователи от Единбург имплантират гена, отговорен за произвеждането на протеините в човешкото тяло, в част от ДНК на пилетата, която управлява производството на белтъка в яйцата. При тестване на кокошките открили, че само три яйца съдържат по-високи дози от протеините.

ПО-УМНИ КОКОШКИ?

Свободно отглежданите пилета, които са генетично модифицирани, не са по-напреднали в което и да е отношение спрямо останалите. “Те са нормално снесени яйца”, коментира Херон. “Това по никакъв начин не се отразява на здравето им, просто се развиват, като нормални яйца.”

Въпреки, че изследванията дадоха обещаващи резултати, екипът смята, че ще отнеме между 10 и 20 години, преди регулаторните агенции да одобрят употребата на лекарства от хората, произведени от генетично модифицираните пилета. Новополучените протеини все пак биха могли да служат за определени цели.
“Ние все още не произвеждаме лекарства за хората, но опитите показват, че пилетата са търговски рентабилни за производство на протеини, подходящи за проучвания, откриване на нови лекарства и други приложения в биотехнологиите.

ЯПОНСКИ ОПИТИ

Още преди две години японски изследователи от Националния институт за напреднали индустриални науки и технологии (AIST) направиха успешни опити за създаване на генетично модифицирани пилета. Техните яйца са съдържали специален фармацевтичен агент.

Според доклад на The Japan News, изследователите от AIST са създали генетично модифицирани прекурсорни клетки на пилешки сперматозоиди, произвеждащи вид протеин, който е свързан с имунната система, наречен интерферон бета.

Този протеин е ефективен при лечение на злокачествен рак на кожата и хепатит. Модифицираните клетки се използват за оплождане на яйца, които произвеждат мъжки пилета. Няколко кръстоски на мъжките екземпляри доведоха до пилета, които наследяват гените с интерферон бета.

ПО-ЕВТИНИ ЛЕКАРСТВА

Целта на проекта е потенциално да се намалят разходите за производството на лекарства. “В бъдеще е необходимо внимателно да се проучат характеристиките на агентите, съдържащи се в яйцата, и да се определи тяхната безопасност, като фармацевтични продукти.”

Това е само един пример, как методите за редактиране на гените, могат да променят индустрията, особено здравеопазването. До сега имаше разработки по прилагането на редактирани гени, като CRISPR директно в ракови клетки на пациенти.

Продължавайки напред, изследователите планират да работят за стабилизиране съдържанието на интерферон бета в яйцата, за да се произвеждат от 10 до 100 милиграма на едно яйце.