Още през януари ви разказахме за това как Facebook планират да започнат да показват реклами във видеа. Инициативата започна с това, че страниците нямаха начин да печелят от правенето на клипове, но ето че това ще се промени.

В четвъртък компанията обяви, че започва да показва видео реклами по средата на клипове в социалната мрежа. За да се показват те обаче, видеата и страниците, които ги споделят, трябва да отговарят на няколко критерия. Рекламата не може да започне по-рано от 20 секунди след началото на видеото и ако то е по-дълго, в него може да има реклами на поне две минути една от друга.

По този начин, печалбата от реклами ще се дели между собственика на страницата и Facebook — 55% за създателя на видеото и 45% за социалната мрежа. Функционалността ще се тества с малка група щатски страници, преди да бъде пусната глобално.

Доскоро Facebook позволяваше на различни интернет персони и страници да промотират Live Video форматът на социалната мрежа, като им плащаше за това. С имплементирането на видео реклами обаче, това ще спре, защото такива ще започнат да се виждат и във стриймовете на живо. Там условията обаче са малко по-различни — страницата трябва да има поне 2000 последователя, а видеото, в което ще се показват реклами, да има поне 300 зрителя. Първата рекламна пауза може да започне поне две минути след началото на стрийма, докато всяка ще е дълга не по-вече от 20 секунди. Отново, разделянето на печалбата е 55% на 45% в полза на Facebook страницата.

Рекламите в клиповете на живо ще са налична първоначално за всички щатски собственици на страници, като по-късно ще бъдат пуснати и в глобален мащаб.