Същевременно съединението щади микробиома

Бактерии като Klebsiella pneumoniae често са резистентни към множество антибиотици, но се поддават на ново съединение, наречено лоламицин. То е насочено към група вредни микроби, но не безпокои тези, които живеят мирно в червата.

Те са предмет на медицински кошмари. Патогените, класифицирани като Грам-отрицателни бактерии, често са издръжливи, вирулентни и бързо развиват резистентност към антибиотици. Само няколко лекарства могат да ги унищожат. За съжаление те също унищожават и полезните чревни бактерии.

Сега учените са разработили антибиотик, който убива патогенни грам-отрицателни бактерии, дори тези, които са резистентни на много други лекарства, без да уврежда чревния микробиом. Досега е изследвано само при мишки, но ако съединението работи при хората, това може да помогне драматично. Полезността му обаче зависи от това дали бактериите ще развият резистентност към него в дългосрочен план.

До какво водят бактериите?

Грам-отрицателните бактерии включват злодеи за общественото здраве като Escherichia coli и Klebsiella pneumoniae. Те причиняват заболявания, вариращи от салмонела до холера и могат да предизвикат сепсис. Това е потенциално смъртоносен отговор на имунната система на дадена инфекция.

Множество бариери предотвратяват проникването на антибиотици. В резултат на това почти няма лекарства, които да са насочени конкретно към грам-отрицателните бактерии. Малкото медикаменти, които също сеят хаос в микробиома на червата, позволяват на потенциално смъртоносни патогени като Clostridioides difficile да превземат органите.

За да намерят начин да заобиколят защитата на бактериите, авторите на изследването са започнали със съединения, които не ги убиват. Известно е, че инхибират „Lol системата“. Това е група протеини, която е изключителна за грам-отрицателни бактерии. Използването на тези съединения доведе до такова, което изследователите нарекоха лоламицин. То избирателно убива патогенни бактерии спрямо непатогенните въз основа на разликите в Lol протеините между тях.

Впечатляващи свойства 

Лоламицинът има антимикробни ефекти срещу повече от 130 мултирезистентни щама бактерии, растящи в лабораторна среда. Всички мишки, които са развили инфекции на кръвния поток след излагане на резистентни на антибиотици бактерии, са оцелели, след като са получили лоламицин. 87% от тези, които не са получили съединението, са починали в рамките на три дни.

Екипът установи също, че обичайните антибиотици като амоксицилин сериозно нарушават чревния микробиом на животните. Това води до инфекции с C. difficile. Лечението с лоламицин не причинява видими промени в микробиома на червата и щади мишки от инфекция с C. difficile.

Още разработки

Проучването доказва жизнеспособността на системата Lol. Въпреки това има дълъг път от показването на ефикасност при мишки до разработването на лекарство за човешка употреба.

Времето от откриването на антибиотика до одобрението му за клинична употреба може да бъде повече от две десетилетия. Около десет до двадесет нови грам-отрицателни антибиотици бяха открити през последните десет години, но нито един не е получил одобрение от Американската администрация по храните и лекарствата.