Изтощението при видеоконференции вече е неврологично доказано

Видеоконференциите се превърнаха в нов начин за професионална изява от началото на пандемията през 2020 г. Ново проучване установява, че тези виртуални срещи изтощават мозъка повече от комуникацията лице в лице.

Мерките наложени поради COVID-19 доведоха до внезапно възприемане на Zoom, Skype и други инструменти за видеоконференции като заместители на срещите лице в лице. Броят на месечните посещения в Zoom.us е нараснал от 71,6 милиона през декември 2019 г. до 2,8 милиарда през октомври 2020 г. Това в най-високото измервано ниво. То е спаднало до 943 милиона през март тази година.

Zoom умора

Дистанционната работа и онлайн обучението разкри феномен, често наричан „умора от мащабиране“. Това е чувство на изтощение, свързано с всички форми на онлайн комуникация. Едно от последните проучвания изследва ефектите от видеоконференциите директно върху мозъка и сърцето.

Последиците от умората от Zoom се простират далеч отвъд обикновеното изтощение. Хората се борят с повишени нива на стрес, намаляване на производителността и чувство за изолация. В по-широк социален мащаб последствията се материализират като потенциално влошаване на качеството на комуникация и сътрудничество. Това засяга както професионалните, така и личните взаимоотношения.

Защо се получава така?

Липсата на нюансирани невербални знаци във виртуалните взаимодействия възпрепятства богатството на комуникацията. Това се явява предизвикателство за участниците. Те се затрудняват да се ангажират напълно и да се свържат по смислен начин.

Учените използват 35 студенти участващи в 50-минутни лекции, които се провеждат както в конвенционална лекционна зала, така и онлайн чрез видеоконферентна връзка. Изследователите анализират ефектите от тези срещи с помощта на електроенцефалография и електрокардиография. Методите записват мозъчната и сърдечната дейност неинвазивно с помощта на електроди, залепени съответно на главата и гърдите. Доброволците попълват въпросници за умората и настроението. Наблюдават се значителни промени във физиологичната и субективна умора.

Данните за мозъка и сърцето показват, че видеоконференцията води до значително по-големи признаци на умора, тъга, сънливост и негативни чувства. Като странични ефекти са отчетени по-малко внимание и ангажираност, отколкото при лекция лице в лице.

Като един от начините за намаляване на умората от видеоконференции, индивидите и организациите могат да възприемат практики за редовни почивки. Въз основа на резултатите от изследванията се препоръчва пауза след 30 минути. Използването на функции като „изглед на високоговорителя“ за смекчаване интензивността на непрекъснатия зрителен контакт може да бъде полезно.

Нови платформи

От голяма подкрепа би било проектирането на платформи, които не само улесняват естествената комуникация, но също така възпроизвеждат нюансираната динамика на контакта лице в лице. По този начин се намалява когнитивното натоварване, свързано с виртуалните срещи. Ням как да се възпроизведат напълно естествените взаимодействия, за които човешката еволюция ни е надарила със специфични способности свързани с мозъчната функция, но можем да подобрим ефектите на отдалечения контакт.

Нереалистично е да очакваме напълно въздържание от видеоконференции. Все пак те не трябва да се разглеждат като цялостен заместител на личната комуникация, а като допълнителен инструмент в помощ на обучението и работата.

Видеоконферентната връзка е само една форма на електронна комуникация. Имейл комуникацията, платформи за социално сътрудничество в организациите, широкото използване на мобилни телефони и комуникация чрез аватари трябва да бъдат проучени в бъдеще.

Нужна е задълбочена представа за различните последици от използването на такива форми на комуникация, включително стрес, когнитивно натоварване, благополучие, здраве, развитие, удовлетворение и продуктивност. Бъдещите проучвания биха могли да допълнят откритията чрез използването на други невронаучни и физиологични инструменти за измерване.