Те може да са доказателство за най-ранния живот на планетата Земя

Зашеметяващото откритие може да върне историята на животинските видове със стотици милиони години назад. Отдалечените и непримирими склонове на северните планини Маккензи в Канада съдържат следи от това, което може би е най-ранното животинско тяло, запазено във вкаменелост. Датиращи от около 890 милиона години (стотици милиони години преди най-старите известни вкаменелости на животни), тези древни тръбни структури наподобяват гъби. Това е основна форма на живот.

Ако се окаже, че вкаменелостите са гъби, те ще дадат първите физически доказателства, че животните са се появили преди неопротерозойската ера. По време на тази ера се е увеличило количеството на кислород, което е пряко свързано с процъфтяването на сложния живот.

Знаем ли наистина, кога възниква животът?

Тази нова хронология представлява потенциално откритие за произхода на биологичното царство, към което хората принадлежат. Тези древни структури предоставят дълго търсени материални доказателства, които биха могли да валидират данните за молекулярния часовник. Информацията може да се използва за проследяване на еволюционния произход на видовете.

Екземплярите, на които са се натъкнали учените, съдържат мрежи от гъби подобни на тръби в различна верижна структура. Те са изключително редки. Придобити са благодарение на много години полева работа в планините Маккензи, разположени в северозападните територии на Канада. Тази негостоприемна среда поставя множество предизвикателства пред учените.

Изследователите отдавна подозират, че намерените екземпляри съдържат ценна информация за живота. Работата обаче се фокусира върху усъвършенстване на разбирането за фосилизацията на гъбите. Тези структури се различават от останалите животински останки поради крехките си тела.

Назад в далечното минало

Сложните 3D реконструкции на тръбните мрежи в гъбите позволиха на учените да направят връзката между вкаменелостите на гъби от по-нови периоди в историята на Земята с микроструктурите, които са идентифицирани в скалите от северозападните територии. Екземплярите на 890 милиона години съдържат тръби с широчина само на микрометри, но те много приличат на влакнестите мрежи в съвременните рогови гъби.

Така или иначе за учените предстои още много работа за да докажат неоспоримо, към кой животински вид спада изненадващата находка. Възможно е да бъдат намерени доказателства за нещо съвсем различно, което не би могло да спада към никой от познатите видове. Микроструктурите се оказват изключително сложни и трудни за разбиране.

Така или иначе, новото изследване има големи последици за установяване произхода на живота на Земята. Ако гъбите са живели в рифове преди около 900 милиона години, това предполага, че обикновените животни биха могли да оцелеят преди нивата на кислород да се повишат. Това предполага, че ранните членове на нашето историческо биологично царство не се нуждаят от събитие с оксигенация, за да процъфтяват.