Тя не е направена от суров нефт

Светът е силно пристрастен към пластмасата. Колкото и да се опитваме да я рециклираме, тя си остава са по-евтина за ново производство. По тази причина немислими количества пластмасови отпадъци се изхвърлят на сметищата и замърсяват нашите океани.

Производството на нови пластмаси е не само невероятно разточителство, но и използва стартови материали, получени от изкопаеми горива. Те трябва да си останат в земята, ако искаме да предотвратим изменението на климата.

От всички нови пластмаси правени някога, са генерирани над 6 милиарда метрични тона отпадъци. Те не се разлагат, а само се разпадат на по-малки парчета. За сметка на това са рециклирани под 10%.

Драстичен обрат

Нужен е пробив в този глобален проблем. В отговор на това, двама учени от държавния университет Бойс в САЩ са разработили нов вид пластмаса. Тя за разлика от съществуващите, не е направена от суров петрол и неговите производни.

Нещо повече, лабораторни експерименти възпроизвеждащи промишлени процеси, предполагат, че приблизително 93% от новата пластмаса може да бъде рециклирана в чисти изходни материали. Това е възможно дори когато пластмасата е смесена с други непреработени пластмасови отпадъци, хартия и алуминий.

Новият тип пластмаса се базира на поли или PECA, който се приготвя от мономера, използван за направата на Super Glue.

Ако се произвежда в промишлени мащаби, новата пластмаса може да замени полистиреновата, която не се приема в повечето програми за рециклиране.

Метод на производство 

Както всички пластмасови полимери, новият продукт се формира чрез процес на полимеризация. При него, повтарящи се мономерни единици се нанизват заедно в химическа реакция, за да се получи една дълга верига.

Полистиреновата пластмаса се предлага в няколко форми: експандиран полистирол, известен също като стиропор, който се използва като лек опаковъчен материал или за направата на опаковки за храна за вкъщи. Познат е също и термично формован полистирен. Той се използва за направата на чинии, чаши и прибори за еднократна употреба.

Въпреки че би било страхотно тези продукти да бъдат заменени с алтернатива, която лесно може да се рециклира, полистиролът представлява само 6% от настоящите пластмасови отпадъци. Това е много малка част от по-голям проблем.

Завидни свойства

Първоначалните лабораторни експерименти показват, че новата пластмаса има сравними свойства със съществуващите пластмаси и е стабилна в гореща и влажна среда.

Благодарение на отличните качества на материалите и лекотата на рециклиране, PECA може да бъде полезна и в друг контекст. Това допълнително би подобрило степента, до която потокът от пластмасови отпадъци може да бъде рециклиран.

Тази издръжливост и устойчивост на разграждане е това, което прави пластмасата толкова универсална. Тя също така е трудна и почти невъзможна за унищожаване. И все пак съдържа градивни елементи за нови пластмаси свързани в чист ред, ако се намери начин да се разглобяват. Повечето пластмаси или се изгарят, или се изхвърлят.

Рециклиране

Що се отнася до рециклирането, дългите полимерни вериги на пластмасата PECA могат да бъдат термично разбити при температури от 210°C. Получените мономери се дестилират в чист продукт, който да се използва отново.

Доклад на Грийнпийс САЩ установи, че само около 5% от пластмасите в САЩ стигат се рециклиране, след като Китай спря да приема пластмасови отпадъци от други страни.

Рециклирането на пластмаси наистина е благородна стратегия, но трябва да имаме правилните системи, за да могат потребителите да се включат. Норвегия постигна рециклиране на пластмасови бутилки над 97%.

По-голямата част от тези пластмасови отпадъци могат да бъдат проследени до шепа глобални компании, което кара някои експерти да твърдят, че тежестта върху тези компании е да разработят подходящи алтернативи и да намалят производството на пластмаси за еднократна употреба, за да се справят с първопричината за световната криза с отпадъците.

Рециклирането ще намали бъдещото генериране на пластмасови отпадъци само ако измести първичното производство.