Какво ще се случи с нас?

Повишаването на температурите топи арктическия лед с тревожна скорост. В резултат на това увеличаването на морското равнище може да промени формите на бреговете по света. Въздействието върху самата планета може да бъде още по-драматично, тъй като топящият се лед физически променя земната кора.

Най-външният слой на нашата планета е изненадващо еластичен. В проучване, учени от Харвард откриха, че кората отскача навън, след като ледът върху нея се стопи. След това не винаги се връща към идеално сферична форма.

Изследването показва, че тези деформации са не само по-големи, отколкото се смяташе, но и че могат да окажат значително влияние върху екосистемите в дадена област в продължение на хиляди години.

Може ли да се възстанови?

Части от земната кора около Арктика все още се разширяват като изключително бавен балон, след като тежестта на ледниковия период, който е приключил преди 11 000 години е била повишена значително. Тъй като все повече лед се топи благодарение изменението на климата, разширяването и изкривяването се усложняват, създавайки все по-сложен пейзаж.

Ако до скоро разглеждахме Земята като еластична структура, подобна на гумена лента, то се оказва, че в период на хиляди години тя работи по-скоро като много бавно движеща се течност. Процесите дължащи се на една ледниковата епоха отнемат много дълго време докато напълно се развият. По тази причина все още не можем да видим пълните резултати от последната и до днес.

Да предвидим бъдещето

Възможността за наблюдение на това оформяне е ценна за учените. Разбирането на начина, по който Земята променя формата си, улеснява изучаването и прогнозирането на тектонски движения, земетресения и други геоложки процеси.

Но това също има отражение върху изменението на климата. Докато антарктическият лед се топи и кората се изтласква навън, той може да се деформира и да измести основната скала в позиция, допълнително усложняваща положението на леда. Това създава порочен кръг, водещ до още по-голямо топене.

За това следващия път когато решите да замърсите природата се замислете за глобалните последици, които нанасят човеците върху планетата земя. Всяко действие може да доведе до разрушаващи резултати.