Изграждането на модерни технологии за спасяване на планетата предвещава нови проблеми

Устойчивостта на бъдещето зависи от това, как лидерите управляват търсенето и добиването на метали и минерали, включително кобалт и литий. Именно те са необходими за изграждането на акумулаторни батерии.

Слънчевата енергия и електрическите превозни средства, от които се нуждаем, за да спрем климатичната криза, представляват различна заплаха за хората и околната среда. Отдалечаването от изкопаемите горива зависи от технологии като батерии и соларни панели. Последните могат да осигурят алтернативни форми на енергия. Но добиването на суровините може да доведе до унищожение на крехките екосистеми. Тъй като правителствата и индустриите се опитват да се справят с изменението на климата чрез изграждане на възобновяема енергия, те ще трябва да обмислят други проблеми, възникващи в процеса.

За преходът към ниско въглеродно изразходване е ключов добивът на метали. Батериите са източник на оптимистични прогнози. Но те носят и неудовлетвореност, когато става въпрос за зелена енергия. Чрез тях захранваме по-чисти превозни средства и съхраняваме енергия. Същевременно използваме слънчевата и вятърната при подходящи метеорологични условия.

Няма лесни начини

По – голямата част от добива на кобалт се осъществява в Демократична Република Конго. За съжаление, често срещан проблем е използването на детския труд. По тази причина бяха заведени редица дела срещу компании, обвинение в експлоатацията на малолетни.

Производството на литий, също необходимо за батерии, може да нарасне с огромните 965 процента до 2050 г. Междуправителственият комитет на Организацията на обединените нации по изменение на климата предупреждава, че светът трябва да премахне емисиите на парникови газове приблизително до 2050 г. Това е задължително, ако искаме да се избегнат катастрофални последици от климатичните промени. В момента осигуряваме необходимите материали за сметка на най – уязвимите и бедните в обществото.

Няма лесни начини за намирането на по-малко вредни методи за справяне с проблемите. Един от нововъзникващите варианти е дълбоководния добив. Това би отворило нови източници на кобалт, но също така ще доведе до унищожаването на ценни екосистеми. Разходите и ползите от всеки нов проект ще трябва да бъдат претеглени за всеки отделен случай. Страните трябва да мислят за веригата на доставки на минерали в своите планове за климата и в глобални споразумения по повода.

Напредъкът на обществото

Изменението на климата е резултат от напредъка на технологичния прогрес, без да се вземат предвид вредите, причинени от изкопаемите горива, от които зависи. Ако не се замислим какво жертваме за изграждането на това бъдеще, историята може да се повтори.