Малък изкуствен мозъчен чип може да подобри мобилните ни устройства

Изследователи от MIT описват нов тип изкуствен мозъчен синапс. Той предлага подобрения на производителността в сравнение с други съществуващи версии. Също така може да се комбинира с десетки хиляди чипа и физически е по-малък от едно парче конфети. Резултатите биха могли да помогнат за създаването на устройства, които биха се справили със сложни AI изчисления. Джаджите ще си останат малки и енергийно ефективни, без да се налага да се свързват с отделен център за данни.

Концепция за изкуствен интелект

Изследователският екип създаде онова, което е известно като симулирани мозъчни синапси. За целта е използван силиций, но в конструкцията могат да се открият също така и сплави от сребро и мед. Резултатът е чип, който може ефективно да „запомни“ изображения с много висока подробност и много по-ясни детайли, отколкото в други видове симулирани мозъчни схеми, които са изобретявани до сега.

Това, което екипът иска в крайна сметка е да пресъздаде големи и сложни изкуствени невронни мрежи. Такива понастоящем са базирани в софтуер, който изисква значителна изчислителна мощност на графичния процесор. Специализираният хардуер, към който се стремят учените може да бъде локализиран в малки устройства. Потенциално вашия телефон или камера.

За разлика от традиционните транзистори, които могат да превключват само между две състояния и формират основата на съвременните компютри, новите компоненти предлагат градиент на стойности. Те ще са много повече от оригиналния аналогов компютър. Също така могат да „помнят” състояния, които лесно да пресъздават.

Заимствани способи

Учените тук са заели концепция от металургията. Когато металурзите искат да променят свойствата на даден метал, те го комбинират с друг, който има желаното. По подобен начин, изследователите са използвали елемент, който биха могли да комбинират със среброто. Последното се използват като положителния електрод, за да могат по-добре последователно и надеждно да се прехвърлят йони при много тънък канал на проводимост.

Това е позволило на екипа да създаде супер малки чипове, които могат не само надеждно да пресъздадат изображения от „паметта“, но и да изпълняват задачи. Такива са подобряване на детайлите или замъгляване на оригинално изображение по команда.

Учените отговорни за иновативния проект предполагат, че в крайна сметка това може да доведе до преносими компютри с изкуствен мозък. Те ще могат да изпълняват много сложни задачи по модел на съвременните суперкомпютри, но при минимални изисквания за захранване и без необходимост от мрежова връзка.