Нов пакет за бизнес приложения

Актуализациите са логичната следваща стъпка по пътя за автоматизация на Microsoft. Захранвани от технологиите на AI OpenAI и изградени с помощта на услугата Azure OpenAI, услугата на Microsoft предоставя персонализиран за предприятието достъп до API на OpenAI

Microsoft представя това, което нарича следващо поколение актуализации на AI продукти в своето портфолио от бизнес приложения. Те засягат както Power Platform, така и Dynamics 365.

Microsoft има дългогодишно партньорство с OpenAI за комерсиализиране на технологии на доставчика в собствени продукти, чрез услугата Azure OpenAI.

Какво е Copilot?

Microsoft пуска това, което нарича Copilot. Той има за цел да автоматизира някои от повтарящите се задачи за продажби и обслужване на клиенти.

Copilot може да помогне при писането на имейли към клиенти и създаването на резюме от среща на Teams в Outlook. Последното извлича подробности от CRM на продавача, като информация за продукти и цени. След това ги комбинира с информация от записите на Teams.

За целта се използват големи езикови модели. Те са необходими за комбиниране корпоративните данни с основните знания. Така се произвеждат отговори, настроени за всеки клиент.

Как работи?

Customer Service Copilot може да изготви контекстуални отговори на клиентски заявки чрез чат или имейл и да предостави интерактивно изживяване за обслужване на клиенти. Създателят на чатботове на Microsoft позволява на компаниите да свържат бот към ресурси като уебсайт или база данни. Така ще ги използват за отговори на въпроси, на които ботът не е бил обучен.

На свой ред ускорителите на разговор допълват нов модел „GPT“ в инструмента AI Builder на Microsoft. Това позволява на организациите да вграждат функции за генериране на текст в Power Automate и Power Apps.

За пример: той може да се използва, за да обобщи текст от седмични отчети и да го изпрати на имейл, докато маркетинг мениджър може да приложи GPT модела, за да създаде целеви, генерирани идеи за съдържание чрез въвеждане на конкретни ключови думи или теми.

Проверка на точността

Съдържанието, генерирано от AI, винаги е ясно обозначено и потребителите се насърчават да проверят точността, преди да го използват. Когато е уместно се цитират източниците, от които е извлечен отговорът, за да се улесни потребителят. На разположение са мониторинг и контрол, които позволяват бързо реагиране, в случай че някакви проблеми се промъкнат през линиите на защита.

Потребителите не са длъжни да отделят време, за да проверят точността на съдържанието. Не е възможно предварително да се прогнозира, дали това ще се превърне в проблем. Все пак проучванията върху пристрастията към автоматизацията или склонността на хората да се доверяват твърде много на ИИ предполагат, че може да се случи.

Безопасна продуктивност

За щастие, останалите възможности на Copilot са потенциално по-малко проблематични. С Copilot в Dynamics 365 Customer Insights и Dynamics 365 Marketing търговците могат да получават предложения за клиентски сегменти, които може да не са обмисляли преди. Също така, те могат да получат идеи за имейл кампании, като въвеждат заявки за разглеждане на теми от Copilot. Той ги генерира чрез извличане от съществуващите маркетингови имейли на организацията, както и от интернет източници.

Отвъд сферата на продажбите системата за управление на бизнеса в Microsoft, се опитва да рационализира създаването на продуктови списъци за електронна търговия. Copilot може да генерира атрибути на продукта като цвят, материал и размер с описания, които могат да бъдат персонализирани.

Повишаване на производителността

Дори прости процеси, като автоматизиране на имейли, могат да доведат до измеримо повишаване на производителността. На други места, относно автоматизацията в индустрията за доставки, Copilot в Microsoft Supply Chain Center може проактивно да маркира проблеми като време, финанси и география. И трите повлияват процесите във веригата за доставки.

Според едно от последните проучвания за бизнес тенденции, 9 от 10 работници се надяват да използват AI, за да намалят повтарящи се задачи. Захранваните с изкуствен интелект асистенти вече са своеобразен залог за бизнес приложения. Dynamics 365 Copilot ще помогне на служителите да вършат работата си по-бързо, така че организациите да могат да отделят повече време за творческите, иновативни аспекти на работата.

Допълнителни средства

Microsoft не пести инвестициите си в AI и автоматизация. Само през януари компанията инвестира още милиарди в OpenAI и няма търпение да види възвръщаемостта на инвестицията.

Copilot ще бъде включен в съществуващите лицензи на Dynamics 365 като Dynamics 365 Sales Enterprise и Dynamics 365 Customer Service Enterprise. Те бяха пуснати в предварителна версия от 6 март.