Методът пресъздава условията в неутронна звезда

Някои от най-големите загадки в космологията се въртят около антиматерията. Тя е изключително трудна за изследване, защото е рядкост. Сложно е да се произвежда в изкуствени условия. Сега екип от физици е открил сравнително прост нов метод за създаването й. Това става чрез изстрелване на два лазера един върху друг, за да се възпроизведат условията в близост до неутронна звезда, превръщайки светлината в материя и антиматерия.

Какво представлява?

За съжаление, недостигът и нестабилността на антиматерията затрудняват изучаването й. По естествен път тя се произвежда при екстремни условия, като мълнии, в близост до черни дупки или неутронни звезди. Изкуствено може да се създаде в огромни съоръжения като Големия адронен колайдер.

Като цяло антиматерията прилича изключително много на обикновената материя. Основната разлика е, че нейните частици имат противоположен заряд. Тази разлика обаче има някои важни последици. Ако материята и антиматерията някога се срещнат, те ще се унищожат взаимно в прилив на енергия. Това е било на път да се случи преди милиарди години при създаване на Вселената. Сега учените се питат, как материята доминира? Какво накланя везните в нейна полза? И къде е отишла цялата антиматерия?

Нови открития

Сега изследователите са разработили нов метод, който може да произвежда антиматерия в по-малки лаборатории. Въпреки че екипът все още не е изградил устройството, предварителните симулации показват, че принципът е осъществим.

Новият метод включва изстрелване на два мощни лазера върху пластмасов блок. Той ще бъде пресечен от малки канали, широки само микрометри. Когато всеки лазер удари целта, той ускорява облак от електрони в материала, които се сблъскват с облака от електрони, идващи от другата страна на лазера.

Този сблъсък произвежда много гама лъчи и поради изключително тесните канали, фотоните също се сблъскват помежду си. Това от своя страна произвежда душове от материя и антиматерия, по-специално електрони и техните антиматериални еквиваленти, позитрони. За финал, магнитните полета около системата фокусират позитроните в лъч антиматерия и го ускоряват до изключително висока енергия.

Надеждни резултати

Според екипа новата техника е много ефективна, произвеждайки до 100 000 пъти повече позитрони, отколкото един лазер. Полученият лъч от антиматерия може да достигне енергии от 1 гигаелектронволта (GeV) в рамките на само 50 микрометра, което обикновено изисква мащабни ускорители на частици.

Засега концепцията остава спекулативна, но екипът смята, че технологията за прилагането й вече съществува в някои съоръжения. Това може да даде нови прозрения за екстремните условия около черните дупки и неутронните звезди и потенциално да ни помогне да разгадаем космическата загадка на антиматерията.