Език на съня може да позволи комуникация по време на осъзнати сънища

Сънят е полусъзнателно състояние, но в мозъка има активирани неврони, дори когато всичко изглежда заспало. Сега мозъчната активност от фазата на най-дълбокия сън прави възможно хората да общуват с будния свят.

Малките мускулни потрепвания могат да бъдат ключът към общуването по време на нечий сън.

Ако някой сънува осъзнато, той е наясно, че сънува и може да манипулира какво се случва в съня. Експерти в тази сфера са разработили „език“, който е предназначен да позволи на хората да общуват, докато са в това състояние. Първият език по рода си е наречен Remmyo. Той разчита на специфични движения на лицевите мускули, които могат да възникнат по време на съня с бързо движение на очите (REM). Remmyo може да се учи по време на будност като всеки друг език. Всеки, способен на осъзнато сънуване, може потенциално да общува в Remmyo, докато спи.

Повече яснота

Нужни са ни около 90 минути, за да преминем от по-лека фаза на сън към REM сън. REM сънят води до състояние на парализа на съня. В този етап мускулите на ръцете и краката не могат да се движат. Това ни пречи да изиграем, каквото се случва в съня. Междувременно мозъчните вълни, сърдечната честота и кръвното налягане са с нива подобни на измерените в будно състояние. Дишането става по-бързо и хаотично. Клепачите остават затворени, но очите на спящия постоянно се движат от една страна на друга. От тук идва и името.

Това е моментът, когато се случват повечето сънища, включително осъзнатите. Те все още са енигма, но се смятат за хибрид межди будни и спящи състояния.

Какво е Remmyo?

Remmyo се състои от шест комплекта лицеви движения, които могат да бъдат открити от електромиографски (EMG) сензори на лицето. Леки електрически импулси, които достигат до мускулите на лицето, ги правят способни да се движат по време на сънна парализа и те се улавят от сензори. След това се прехвърлят към софтуер, който може да въвежда, вокализира и превежда Remmyo. Преводът зависи от това кои букви на Remmyo се използват от спящия и се улавят от софтуера, който вече има информация от множество речници, съхранени във виртуалния му мозък.

За първоначалния си експеримент учените използват лабораторията на Неврологичната клиника на Франкфуртския университет в Германия за сън. Субектите са били запознати с Remmyo. Обучени са да влизат в състояние на осъзнато сънуване и да сигнализират, че са в това състояние по време на REM сън. ЕМГ сензорите на лицата им изпращат информация от електрически импулси към софтуера за превод.

Спорни резултати

Първоначалните резултати са несигурни. Въз основа на опитите за превод на планирани фрази, Remmyo се оказва от 13 до 81% ефективен. Учените очакват с нетърпение да направят резултатите по-последователни, чрез подобряване методите за превод в бъдеще.

Основният проблем е, че е трудно да използваш само един мускул на лицето си, за да кажеш нещо в Remmyo. Неволно хората напрягат повече от един и ЕМГ сензорите откриват всички. Сега се използват само ръкописни алгоритми, за да бъде преодолян проблема. За в бъдеще ще се използва машинно обучение и AI, за да се подобри декодирането на Remmyo.

Алтернативни методи

Remmyo е напълно нов и никога не е бил тестван преди, но има и други опити за комуникация с хора по време на REM сън. Проучване от 2021 г. установи, че хората, които имат особено реалистични сънища могат да общуват с изследователи, чрез движения на очите и мускулите. Въпреки че по време на този експеримент не е използван специализиран език, той все пак демонстрира, че хората могат да достигнат до будния свят.

Проучването е първото, което се опитва да развие този вид комуникация в общ език. Софтуера за превод на Remmyo продължава да се развива и скоро комуникацията между спящи хора ще стане нещо обичайно.