Противоречивите опити за клониране на примати

Изследователи от Китай продължават с опитите си да клонират примати. Сега екип от Китайската академия на науките (CAS) твърди, че една от техните клонирани маймуни е жива вече повече от две години. Това е най-дългото оцеляване на клониран макак резус.

От всички клонирани ембриони на макак, имплантирани в утроба на женско животно, почти половината са умрели около 60-ия ден от бременността. Някои клонинги живеят седмици или месеци, но много други оцеляват само часове или дни, ако изобщо излязат от утробата. Това се дължи до голяма степен на проблеми с генната експресия по време на развитието.

Животно с късмет

Двегодишният мъжки макак е обнадеждаващо изключение. Той е разработен в Китай по нов метод, предназначен да подобри резултатите от развиващата се плацента на клониран ембрион.

Тъй като плодът расте и се променя, профилите на генетичната експресия на неговата плацента се променят заедно с него. Сред клонираните фетуси плацентата не винаги изразява правилните генетични профили в точното време.

Екипът е измислил начин да подобри резултатите за оцеляване на своите животински модели.

Дефекти в плацентата

Проблемът изглежда произлиза от соматичните клетки на клонирания ембрион. Става дума за клетките на външния трофобластен слой на ембриона. Той осигурява хранителни вещества и по-късно образува голяма част от плацентата след имплантирането. Не е рядкост дисфункционална или дефектна плацента.

За да се противопоставят на тези недостатъци, изследователите внимателно вградиха вътрешните слоеве на клонирания ембрион в трофобласта на неклонинг, преди да го имплантират. По този начин те подсигуряват неговото развитие.

Този метод за заместване на трофобласта работи чрез инжектиране на вътрешна клетъчна маса от клониран ембрион във втори неклониран ембрион. Последният е образуван чрез in vitro процес. Това дава на хибридния ембрион трофобласт, който принадлежи на неклонинг.

Първоначалният клониран ембрион е направен чрез процес, наречен трансфер на соматично клетъчно ядро (SCNT). При него ядрото на яйцеклетката се замества със соматична телесна клетка и ДНК на друг индивид.

Овцата Доли

Това е същият усъвършенстван метод, чрез който се създава първото в историята клонирано животно през 1996 г., овцата Доли. Въпреки че е успешен сред прасета, кучета, мишки, говеда и зайци, е много по-трудно да се постигне с примат. Едва през 2018 г. учени от CAS създадоха Zhong Zhong и Hua Hua, два клонинга на макак, който се храни с раци, използвайки SCNT.

Въпреки че степента на успех и продължителността на живота на клонираните макаци са се подобрили през годините, тези лабораторни маймуни рядко живеят дълго. Това води до етични дилеми относно цялата област на изследване на международно ниво.

За и против

Учените от CAS твърдят, че следват международните етични насоки, които са напълно законни в Китай, и продължават с опитите без прекъсване от 2018 г.

Въпреки че методът за заместване на трофобласта е създал жива и здрава, двегодишна маймуна, нужни са били много проби и грешки, за да се стигне до там.

Екипът е постигнал само един жив плод от всичките 113 активирани SCNT ембриона. 11 от тях са прехвърлени в утробата, а само един е създал жив плод. Дори да не ви се струва обнадеждаващо, учените са въодушевени от постигнатите резултати.

Тази стратегия може да повиши успеваемостта чрез елиминиране на проблеми свързани с трофектодермата, която играе решаваща роля в ранното ембрионално развитие и имплантиране.

Отвъд изследването на клонирането, методът на екипа за заместване на трофобласт може да има последици за конвенционалното IVF. Ако човешки ембриони с аномалии или недостатъци в клетките на трофобласта могат да бъдат спасени с този метод, това ще увеличи потенциала за успешна бременност.

Такива бъдещи възможности ще изискват много повече работа и това неизбежно ще доведе до смъртта на повече животни. Този вид изследвания поставят света на хлъзгав наклон, където дори най-интелигентните животни стават нещо повече от опитни обекти за хората, без морална тежест.

Учените от CAS продължават своите изследвания в тази област, независимо дали това се харесва на останалата научна общност или не.