319 терабита в секунда могат да променят всичко

Инженерите в Япония току-що разбиха световния рекорд за най-бърза скорост на интернет. Те достигнаха предаване на данни от 319 терабита в секунда. Рекордът е направен върху линия влакна с дължина над 3000км. Не е за пренебрегване и факта, че е съвместим със съвременната кабелна инфраструктура.

Информационна революция

Новият метод за пренос на данни разбива сигналите на различни дължини на вълната. Това е почти двойно повече от предишния рекорд от 178 Tb/s, който беше поставен през 2020 г. Дори НАСА използва сравнително примитивната скорост от 400 Gb/s, а новият рекорд се издига невъзможно високо над това, което обикновените потребители могат да използват. За сравнение, най-бързият домашен интернет достига скромните 10 Gb/s.

Предаването е постигнато с оптична инфраструктура, която вече съществува. Все пак са направени няколко усъвършенствани добавки. Изследователският екип използва четири ядра. Те представляват стъклени тръби, поместени във влакната, които предават данните, вместо конвенционалното стандартно ядро. След това сигналите се разбиват на няколко дължини на вълната, изпратени едновременно. За последното се използва техника, известна като мултиплексиране с деление на дължината на вълната (WDM). За да пренесат повече данни, изследователите използват рядко нужната трета лента, удължавайки разстоянието чрез няколко технологии за оптично усилване.

Новата система започва процеса на предаване с 552-канален гребен лазер, изстрелян на различни дължини на вълната. Следва изпращане чрез двойна поляризационна модулация, така че някои дължини на вълните отиват преди други, за да генерират множество последователности от сигнали. Всяка последователност е насочена в едно от четирите ядра в оптичното влакно. Данните предавани чрез тази система се движат през 70км оптично влакно, докато достигнат усилватели. Последните подпомагат сигнала за дългото му пътуване. Тук сложното е, че сигналът преминава през два нови вида влакнести усилватели, единият легиран в тулий, а другият в ербий.

Световна инфраструктура

Последователностите от сигнали се изпращат в друг сегмент от оптични влакна и след това целият процес се повтаря. Това позволява на изследователите да изпращат данни на зашеметяващо разстояние от 3 001км. От решаващо значение е, че новото оптично влакно притежава същия диаметър като конвенционалното. Интегрирането на новия метод в съществуващата инфраструктура ще бъде далеч по-просто от други технологични ремонти на информационните системи.

Това прави новия запис на скорост за трансфер на данни наистина блестящ. Изследователите в Япония не само задминаха рекорда от 2020 г., но го направиха с нов инженерен метод, способен да се интегрира в съвременната оптична инфраструктура с минимални усилия. Наближаваме епохата, в която интернетът от 2020 ще изглежда смешен в сравнение с новите постижения.