Качеството на данните е сериозно застрашено от въвеждането на 5G клетъчните мрежи

В недалечното минало, определянето на прогнозата за времето в голяма степен е било въпрос на догадки. Наблюдаването на облаците и ветровете с цел предвиждане на това, какво ще се случи през следващите няколко часа често е било колкото вярно, толкова и погрешно.

Телеграфията и по-доброто измерване направиха прогнози с научно подобрена точност. Стигнахме до момента, в който се радваме на 10-дневни прогнози и тридневните перспективи, акуратни около 90%.

Суперкомпютрите и софтуерът за моделиране на времето създадоха условия за тази точност. Моделите представят резултати, които се базират на необработените данни, вкарани в тях на база наблюдението от сателити с чувствителни сензори, откриващи промени във ветровете и водните пари почти в реално време.

Но ако вярваме на хората, управляващи въпросните системи, качеството на данните е сериозно застрашено от въвеждането на 5G клетъчните мрежи.

За да разберем как новото поколение безжична технология може да повлияе на прогнозата за времето, трябва да разгледаме точно какво гледат тези спътници. Времето ни е до голяма степен резултат от различията между въздушните маси. Налягането, температурата и влагата се събират по сложен начин. Така се определя къде и кога ще се образуват облаците и от коя посока ще дойдат ветровете. Отдалеченото отчитане на тези различия

е ключът към точното прогнозиране на времето.

Сателитите, които наблюдават времето ни, са пасивни сензорни платформи. Те измерват енергията, отразена от обекти под тях. Събират и данни за температурата, влагата. Налягането все още се измерва главно чрез радиозони на повърхността. Температурата се измерва в оптичните дължини на вълните, както видими, така и инфрачервени. При водните пари измерването е малко по-сложно. Тук микровълните, използвани за прогнозата за времето, се сблъскват с разгръщането на 5G. Честотата за засичането им почти съвпада с необходимата за работа на новата мрежа.

Растенията, почвата, повърхностните води и газовете в атмосферата поемат в малка степен и излъчват микровълново лъчение. Тези сигнали се измерват от спътниците в космоса, чрез микровълнови радиометри, които по своето същество са чувствителни радиоприемници, настроени на микровълнови честоти.

Разглеждайки сигналите, получени при различни дължини на вълните и добавяйки информация за поляризацията на сигнала, микровълновата радиометрия може да ни каже какво се случва във вертикална колона на атмосферата.

Засичането на водни пари се оказва застрашено от натрупване на смущения от честотите, които 5G мрежите ще смущават. Тъй като микровълновите радиометри са пасивни приемници, почти всичко, което излъчва микровълнови сигнали в този диапазон, ще им повлияе, като хилядите клетъчни сайтове, които ще са необходими за внедряване и поддържане на новата мрежа. Загубата на слаби, но надеждни сигнали за водна пара в море от 5G смущения, е основният проблем, пред който са изправени прогнозиращите метеорологичните условия.

РЕАЛНИ СВЕТОВНИ ПОСЛЕДИЦИ

На годишната среща на Американското метеорологично общество през 2019 г. Сидхарт Мисра, изследовател в лабораторията за реактивни двигатели на НАСА, представи данни, показващи как търговските предприятия могат да имат непредвидени последици за научната общност. Между 2004 и 2007 г. сателитните микровълнови радиометри откриха увеличение на смущенията. Сигналите се оказаха отражения от геосинхронни директни телевизионни сателити, отскачащи от повърхността и заглушаващи тези на водните пари, които метеорологичните сателити се опитват да измерят.

Загубата на дори една малка част от данните е решаваща за адекватните прогнози. Измерването на водните пари на борда на редица метеорологични спътници подобрява точността с до 17%.

Загубата на данни за микровълновата водна пара може да има катастрофални реални последици. В края на октомври 2012 г., когато ураганът Санди се издигаше по източния бряг на Съединените щати, прогнозите показваха, че бурята ще направи завой на северозапад и ще навлезе на сушата в Ню Джърси. Анализът на прогнозата, ако данните за микровълновия радиометър не са налични, показва, че бурята ще продължи в широка дъга и ще навлезе в залива на Мейн. Наличието на точни данни осигурява на гражданските власти необходимото време за подготовка и вероятно намаляване броя на жертвите.

ВРЕМЕ ЗА РАВНОСМЕТКА

Ще се отрази ли негативно въздействието на 5G върху прогнозите за времето? Все още не може да се потвърди. Изграждането на мрежата трябва да се съобрази с ограничаване на емисиите извън обхвата. Ще бъде истинско предизвикателство да се защити този решаващ дял от микровълновия спектър.

Компаниите, които са готови да похарчат толкова много за радиочестотния спектър, със сигурност ще направят каквото е необходимо, за да реализират инвестициите си. В крайна сметка вероятно не само науката ще пострада, но и животът може да бъде изложен на риск заради 5G, което изправя набора от инструменти за прогнозиране на опасното време пред ново предизвикателство.