Провеждането на генна терапия в едното око изненадва учените, като подобрява зрението и в двете

Инжектирането на вектор за генна терапия в едното око на човек, страдащ от LHON (най-честата причина за митохондриална слепота), значително подобрява зрението и на двете. В знаково клинично изпитание от фаза 3, международен екип успешно лекува 37 пациенти, страдащи от наследствена оптична невропатия. След допълнителни изпитания лечението може да помогне на хиляди хора по целия свят да възвърнат и запазят част от зрението си.

Проучването показва, че 78% от лекуваните пациенти са имали значително зрително подобрение и на двете очи. Това предполага, че подобрението на зрението при нелекувани очи може да се дължи на прехвърлянето на ДНК на вирусен вектор от инжектираното око.

Как действа болестта

LHON засяга специфичен тип клетки на ретината, известни като ганглиозни. Те причиняват дегенерация на зрителния нерв и бързо влошаващо се зрение на двете очи. В рамките на няколко седмици от началото на заболяването зрението на повечето засегнати хора се влошава до нива, при които те се считат за почти слепи. Визуалното възстановяване се случва в по-малко от 20% от случаите и малцина постигат подобрение. LHON засяга приблизително 1 на 30 000 души, предимно мъже, като симптомите обикновено се появяват през 20-те и 30-те години. По-голямата част от пациентите носят мутация в гена MT-ND4. Съществуващото лечение на тази оптична невропатия остава ограничено.

Липсват ли ефективни терапии?

Пациентите бързо губят зрение в рамките от няколко седмици до няколко месеца. Новото проучване дава голяма надежда за лечение на това заболяване при младите хора. Изследователите са инжектирли rAAV2 / 2-ND4. Това е вирусен вектор, съдържащ модифицирана cDNA. Поставено е в кухината на стъкловидното тяло в задната част на едното око на 37 пациенти, които са претърпели загуба на зрение. Другото око също е показало подобрение. Технологията, наречена митохондриално насочване, е разработена от Institut de la Vision в Париж.

Международен координиращ изследовател и невроофталмолог от Отдела за клинични неврологии в Кеймбридж е очаквал да се подобри зрението на лекуваните пациенти, но резултатите от 78% са надхвърлили и най – смелите прогнози.

Стойностите показват средно подобрение на коригираната зрителна острота. Тъй като някои пациенти все още са били в динамичната фаза на болестния процес, зрителното подобрение е било още по-голямо. Чрез заместване на дефектния ген MT-ND4, това лечение спасява ганглиозните клетки на ретината от разрушителните ефекти на мутацията. Същевременно запазва функцията и подобрява визуалната прогноза на пациента.

Изследователите установяват, че лекуваните очи са около три пъти по-склонни да постигнат зрение по-добро или равно на изходящото. Съобщените от пациентите изходни мерки, оценени с помощта на въпросник за визуална функция, също потвърждават положителното въздействие на лечението върху качеството на живот и психосоциалното благосъстояние.

Опити с макаци

Изследователите проведоха проучване с макаци, за да установят как лечението на едното око може да доведе до подобрение и на другото. Макаците имат визуална система, подобна на тази при хората, което позволява разпространението и ефектите на вектора на генната терапия да бъдат изследвани с много по-големи подробности.

Три месеца след приложената едностранна инжекция са анализирани тъкани от различни части на окото и мозъка, за да се открие и измери количествено присъствието на ДНК на вирусен вектор. Такава е открита в предния сегмент, ретината и зрителния нерв на нелекуваното око. Следователно неочакваното зрително подобрение, наблюдавано в нелекуваните очи, може да отразява междуочната дифузия на rAAV2 / 2-ND4. Необходими са допълнителни проучвания, за да се потвърдят тези констатации. Възможно е други механизми допринасят за двустранното подобрение.