Тя им осигурява устойчивост на студа

Ново проучване установява, че почти на всеки пети човек липсва определен протеин в мускулите, което дава по-добра устойчивост на студа. Липсата на този протеин се дължи на мутация в гена, който го кодира. В еволюционен план присъствието на мутиралия ген се увеличава, когато хората мигрират от Африка към по-студения климат на Централна и Северна Европа.

Поддържане на топлина

Хората, които нямат α-актинин-3, са по-добри в поддържането на топлина и енергия при по-суров климат. До този момент обаче не е имало преки експериментални доказателства за това. Загубата на този протеин дава по-голяма устойчивост на студ и сега учените са на път да открият, как работи въпросният механизъм.

В изследването са участвали 42-ма здрави мъже на възраст между 18 и 40 години. Те са били потопени в студена вода с 14°C, докато телесната им температура е спаднала до 35,5°C. По време на потапянето изследователите измерват мускулната електрическа активност на субектите с електромиография. Също така са взели мускулни биопсии, за да изследват съдържанието на протеини и състава от фибри.

Резултатите показват, че скелетните мускули на хора, които нямат α-актинин-3, имат по-голям дял бавно потрепващи влакна. Когато са в процес на охлаждане, тези хора успяват да поддържат телесната си температура по по-енергийно ефективен начин.

По-малко треперене

Вместо да активират влакна с бързо потрепване, което води до явно треперене, те увеличават активирането на влакна с бавно потрепване, които произвеждат топлина чрез увеличаване на базовия тонус. Мутацията вероятно е дала еволюционно предимство на хората по време на миграцията към по-студен климат. Но днес тази енергоспестяваща способност може да увеличи риска от някои болести. Такива могат да бъдат диабет от тип 2, астма и сърдечни заболявания.

Спортуване и издръжливост

Друг интересен въпрос е как липсата на α-актинин-3 влияе върху реакцията на тялото към физическите упражнения. Хората, при които не се синтезира α-актинин-3, рядко успяват в спортове, изискващи сила и експлозивност, докато при останалите се наблюдава тенденция към по-голям капацитет.

В заключение хората, които нямат α-актинин-3, показват подобрена толерантност към студа по време на потапяне в ледена вода. Това отчасти е свързано с енергийно ефективното повишаване на мускулния тонус, генериращ топлина.

Тези открития осигуряват механизъм за увеличаване честотата на тази мутация, тъй като съвременните хора са мигрирали от Африка в по-студения климат на Централна и Северна Европа преди повече от 50 000 години.