В края на миналата седмица Марк Зукърбърг обяви втория етап от тазгодишната промяна на News Feed, която цели да подобри комуникацията на потребителите на Facebook. Въпросният втори етап се състои в това да бъдат агрегирани и показвани само новини от достоверни източници.

За да бъде постигнато това, Facebook са обмисляли два варианта — да проверяват сами източниците, или да се обърнат към външни експерти в областта.

В крайна сметка компанията е решила да се обърне към самата общност, потребителите на Facebook, които сами да определят дали даден източник е достоверен. Това няма да промени начинът, по който използваме Facebook, разбира се. Единственото различно ще е в това, че социалната мрежа ще се допитва до нас дали даден източник на споделена информация ни е познат и дали му имаме доверие. По този начин ще бъдат събирани данни за източниците и новините, които биват промотирани, ще бъдат изместени към такива от реални, легитимни източници.

Стимулът на Зукърбърг да внесе тези промени идва от това, че Facebook се превърна в огромен източник на информация за много хора и проблемите са в това, че по този начин сред хората може да бъде споделяна много грешна такава:

„В света има твърде много сензации, дезинформация и поляризация. Социалните медии позволяват на хората да разпространяват информация по-бързо от всякога и ако не се справим конкретно с тези проблеми, в крайна сметка ще ги разширим. Ето защо е важно News Feed да популяризира висококачествени новини, които помагат да се изгради усещане за обща основа.“

Напомняме — преди десетина дни Зукърбърг обяви, че през 2018 г. Facebook ще внесе големи промени в News Feed, които ще поставят на първо място комуникацията между близки, приятели и важни за отделния потребител хора. Това накара издателите да смятат, че техните постове отново ще понесат удар и ще бъдат пренебрегнати още повече. В поста си от миналата седмица обаче, Зукърбърг успокои, че след последните промени, постовете от брандове ще съставляват около 4% от информацията, която потребителите виждат в News Feed. За сравнение, добавя той, в момента тя е около 5%.