За улеснение на тежките задачи, японски компании въведоха употребата на екзоскелети

Допълнителната мускулна сила носи своята полза при изпълнение на по – трудоемки задачи, в работното ежедневие. Екзоскелетите не са само за супер войници, работници за поточни линии и помощ за парализирани пациенти. Те могат да помагат и на възрастните хора в ежедневните задачи. Цената е еквивалента на около 1300 долара.

Работливи до дълбока старост

Друга удобна употреба на модерните технологични постижения е използването им от застаряващото население. По-възрастните хора в Япония започнаха да се възползват от екзоскелети, за да им помагат да свършат работата си. Те прекарват по – голямата част от живота си в активно трудово състояние.

В момента Япония има една от най-старите популации в света. Според американските данни за населението, островната страната има най-висок дял на хора над 65-годишна възраст от всяка друга държава. Това посочват данните от 2015 година.

В отговор редица японски технологични компании изграждат костюми, аналогични с екзоскелетите, за да дадат възможност на възрастните хора да се справят сами с по – трудните задачи. Една такава компания – Innophys, разработи костюм наподобяващ раница, който може да бъде зареждан, чрез натискане на ръчна помпа около 30 пъти. Това е достатъчно да напълните „мускулите“, които работят под налягане.

Костюмът може да позволи на хората да вдигнат до 55 килограма

Много от хората, които се възползват от тази екстра, са ангажирани в хранителното производство. Плодовете и зеленчуците, които отглеждат, изискват пренасянето на големи тежести. Именно към подобни случаи е ориентирано производството на въпросните помощни структури. Работници над 70 години, се трудят с нестихващ тонус, благодарение на съвременните технологии.

Разнообразие от варианти

Други костюми, които New Scientist посочи от асортимента си, включват популярния електрически Atoun Model Y на Panasonic. Това е костюм от 5500 долара, който може да добави 22 килограма повдигаща сила. Има и друг от автомобилния гигант Toyota, който заяви, че моторизираните му изследвания за екзоскелет отчасти са предназначени да подкрепят застаряващата работна сила.

Тъй като населението продължава да застарява, се очаква търсенето на такива приспособления да нараства. За да задържи достатъчно хора в работната сила, японското правителство се стреми да повиши възрастта за пенсиониране от 60 на 70 години. Това от своя страна ще ги изправи пред нови предизвикателства, за които ще трябва да се намери решение.