Учени създадоха прототип на плазмен реактивен двигател

Иновативният двигател може да генерира тяга със същата величина, която се произвежда от стандартните двигатели. Идеята се осъществява благодарение използването на въздух и електричество.

Екип от изследователи демонстрираха прототипно устройство, което използва микровълнови въздушни плазми за реактивно задвижване. Подобно разработване има за цел да разреши част от проблемите с опазването на околната среда. Голям процент от тях се дължат на употребата на двигатели с вътрешно горене. Изкопаемите горива могат и да са полезни за транспорта, но вредят на природата, хората и животните. Новият дизайн не се нуждае от тях и следователно няма въглеродни емисии, които да причинят парникови ефекти и глобално затопляне.

Зависимостта на хората от изкопаемите горива като основен източник на енергия е изключително голяма. Това важи особено по отношение на транспорта. Те обаче са както неустойчиви, така и опасни. Представляват най-големият източник на вредни емисии. Парниковите газове водят до неблагоприятни последици в следствие на глобалното затопляне, което предизвикват.

Видове материя

Отвъд твърдото, течното и газообразното състояние на материята, плазмата е четвъртото й състояние. Само по себе си то представлява съвкупност от заредени йони. Съществува естествено на места като слънчевата повърхност и земната светлина, но може да се генерира и по изкуствен начин. Изследователите създадоха плазмена струя, като компресираха въздух във високо налягане и използваха микровълнова печка, за да йонизират въздушния поток.

Този метод се различава от предишните опити за създаване на плазмени дросели по един ключов аспект. До този момент плазмените реактивни двигатели, като космическата сонда на НАСА, използваха ксенонова плазма, която не можеше да преодолее триенето в земната атмосфера. По тази причина не достигаха желаната мощност. Вместо това, новият струен двигател генерира плазма с високо налягане, използвайки само инжектиран въздух и електричество.

Прототипът на устройството може да повдигне 1-килограмова стоманена топка над кварцова тръба с диаметър 24 милиметра, където въздухът с високо налягане се превръща в плазмена струя, чрез преминаване през микровълнова йонизационна камера. За сравнение, съответното налягане на тягата е сравнимо със самолетен двигател.

Резултатите до сега показаха, че такъв реактивен двигател, базиран на микровълнова въздушна плазма, може да бъде потенциална алтернатива на конвенционалните методи базирани на изкопаеми горива.

Чрез изграждането на голям масив от подобни дросели с микровълнови източници с висока мощност, дизайнът на прототипа може да бъде мащабиран в пълен размер. Учените работят върху подобряването на ефективността на устройството за постигане на тази цел.