Устройството може да направи генетичните тестове по-лесни и по-достъпни

Стандартизирано тестване

За да направят генетичния скрининг по-лесен и по-достъпен, учените построиха преносимо устройство, което използва CRISPR технология за редактиране на гени. Чрез него сканирането за мутации става много по-лесно, отколкото в съществуващите лаборатории.

Устройството изглежда като монитор за кръвна захар, може да анализира проба от пречистена ДНК за признаци на мускулна дистрофия на Дюшен. Всичко това се случва в рамките на 15 минути – значително по-добре в сравнение с конвенционалните начини.

Дълъг път

Новата технология, описана в изследването използва транзистор, който е достатъчно чувствителен, за да открие следи от ДНК, взета от кръвна проба. ДНК все още трябва да бъде извлечена и пречистена преди да се анализира, така че сканирането за мутации е по-дълго, отколкото глюкозния тест.

Но устройството прави процеса много по-прост от съществуващите методи. Обикновено, генетичният скрининг включва повече лабораторни манипулации, тъй като учените трябва да репликират и разширяват ДНК пробата, докато има достатъчно за анализ. Макар че тази технология може да спомогне за рационализиране на медицинските клиники, има още доста работа преди да се финализира и одобри устройството за използване в клинични условия.

„Един клиничен инструмент изисква изпитвания, зряла регулаторна стратегия и разбиране на практиките в диагностиката. Разговаряме с фирми, които биха се справили много добре с нашия лабораторен инструмент в диагностиката, с цел да създадем партньорства така че, да се реализира комерсиализацията на инструмента за контрол и валидиране на качеството през тази година“, посочва биоинжинерът Киана Аран.

Разработки

В момента Аран и нейният екип се фокусираха върху разработването на технологията за диагностициране на мускулната дистрофия на Дюшен, генетично заболяване, причинено от генетични мутации на определен ген.

„Като практика масово хората, които имат ДМД, обикновено не се изследват, докато не разберем, че нещо не е наред, а след това те преминават през генетично потвърждение”, заяви биоинженерът на Калифорнийския университет „Бъркли“ Ирина Конбой. Тя допринася за изследването и в нейната лаборатория първоначално Аран разработва идеята за устройство за тестване. Целта не е да се създаде универсално устройство за тестване, тъй като скринингът на всяко ново генетично заболяване или мутация би означавало приспособяване на устройството към нови генетични биомаркери.

Почти сигурно е, че всеки диагностичен тест ще изисква собствен набор от клинични изпитвания и регулаторно подаване. Въпреки това ще бъде технически лесно да се проектират различни РНК за различни тестове. „Толкова просто, като да изпратите нова заявка за търсене, като например, когато сте в Google за някаква информация. Все още има много бизнес и регулаторни препятствия, преди технологията да може да се използва свободно в клиниките и ние вярваме в партньорството с FDA, вместо да се противопоставяме на тях, тъй като разбираме, че те са тук, за да ни осигурят безопасност”, споделя Аран.