Ново проучване открива специфични чревни бактерии, свързани с болестта на Алцхаймер

Напреженията между мозъка, червата и състава на микробните им обитатели изглежда играят критична роля в развитието на невродегенеративните състояния. Доказателствата в полза на връзката между микробиота-черва-мозък (MGBA) и болестта на Алцхаймер продължават да нарастват. За съжаление точният механизъм зад тази връзка все още е слабо познат.

Да сглобим пъзела

Частите от пъзела до този момент са сравнително неразбрани. Те включват привидно несвързани фактори като заплетени протеини в нервна тъкан. Учените подозират, че чревните микроби имат фини разлики в молекулите, транспортиращи мазнини.

Уповавайки се на най-голямото изследване на човешката чревна микрофлора, което обхваща целия ни геном, екип от изследователи от САЩ търси по-ясна връзка между болестта на Алцхаймер и комбинацията от организми, живеещи в храносмилателната ни система.

Анализът разкрива не само генетична връзка между различни родове чревни бактерии и диагнозата Алцхаймер, но също така и връзка между микробите и генетичния рисков фактор за невродегенеративното разстройство.

Взаимна изгода

В началото на нашето развитие телата ни са колонизирани от набор от бактерии, гъбички и вируси. Те постигат условно примирие с имунната система. В по-голямата си част това споразумение е взаимноизгодно. Микробите получават място за живеене, а ние получаваме защита на първа линия от малките обитатели, желаещи да защитят дома си.

Това не означава, че балансът винаги е хармоничен. Промените в нашата имунна система могат да дадат предимство на някои видове пред други. По същия начин промените в състава на микробите, което може да стане чрез промени в нашата диета, могат дълбоко да повлияят на функционирането на организма.

Противопоставянето между нашето микробно състояние и общото ни здраве може да се разпространи в цялото тяло по непредсказуеми начини. Това би объркало разбирането на тъканите дали са срещнали приятел и враг.

Разбираема комуникация

През последните години изследователите се съсредоточават върху сложната комуникация между чревната микрофлора, имунната система и неврологичното функциониране. Това е опит да се разбере, защо областите на мозъка дегенерират и пораждат симптомите на загуба на памет и когнитивен спад. Именно това разпознаваме като болестта на Алцхаймер.

Проучванията разкриват намаляване на разнообразието от чревни микроби при индивиди диагностицирани със заболяването. Същевременно лабораторните анализи показват, че чревните бактерии могат да отделят химикали, които предизвикат увреждащи възпалителни сигнали в мозъка.

Нещата се усложняват от ген, участващ в движението на мазнините в кръвта, известен като аполипопротеин Е (APOE). От трите версии открити при хората, вариантът известен като Е4 представлява генетичен риск за Алцхаймер. Не е ясно, защо това е така. Учените подозират, че наличието на поне едно копие на APOE E4 може да окаже влияние върху състава на нашите микробни компоненти.

Нови доказателства

Екипът проучва подробни записи на 119 бактериални рода въз основа на хиляди участници. Първоначалното търсене на бактериални гени, които биха могли да бъдат свързани с болестта на Алцхаймер разкрива 20 рода, за които се подозира, че играят някаква роля в развитието на болестта. Вторият опит чрез по-ограничена проба води до други 10 рода. Четири от последните десет бактерии изглежда имат връзка с APOE, за който се смята, че повишава риска от болестта на Алцхаймер.

Неприятни перспективи

Болестта на Алцхаймер е най-разпространената форма на деменция, която се очаква да засегне 150 милиона души по света до средата на века. Това се дължи до голяма степен на все по-застаряващото население с всяка изминала година.

Проследяването на произхода на болестта и разбирането на нейната патология на фундаментално ниво е жизненоважно, ако искаме да намерим начини за лечение или дори предотвратяване на появата й.