Android Device Manager

Android Device Manager

Android Device Managerе е чудесен начин да управлявате своето Android устройство от друг телефон или таблет, който също е ваша собственост. Какво би станало обаче, ако нямате или не си носите втори телефон, а ви откраднат апарата и се налага бързо да го блокирате?

С новата версия 1.2 на Android Device Manager вече можете да влезете в системата като гост, от което и да е друго Android устройство, независимо че то не е ваше, да локализирате откраднатия си смартфон, да го заключите или поне да изтриете информацията преди да е попаднала в нечии ръце.

След значителното увеличение на кражбите на смарт устройства в цял свят това е една изключително ценна възможност, а за да използвате функциите на Android Device Manager трябва само да изтеглите новата му версия от Google Play.

Вие коя програма използвате, за да сте сигурни, че можете да локализирате и заключите вашето устройство в случай на кражба?