Експериментът „Wolverine“ може да поправи грешки в Python по време на изпълнение и да повтори кода

Отстраняването на грешки в дефектна програма може да бъде трудно и стресиращо. Защо да не оставим AI да го направи вместо нас? Новосъздадената програма Wolverine може да даде на Python регенеративни лечебни способности.

Когато стартирате скриптовете си с него, GPT-4 ги редактира след сканиране и обяснява какво се е объркало. Дори и да сте допуснали много грешки, той ще се изпълнява многократно, докато всичко бъде поправено.

Какво представлява?

GPT-4 е мултимодален AI езиков модел, създаден от OpenAI. Моделът беше пуснат през март и е достъпен за абонати на ChatGPT Plus под формата на API за бета тестери. Той използва обучението си за милиарди документи, книги и уебсайтове, извлечени от мрежата, за да изпълнява задачи за обработка на текст като композиране, езиков превод и програмиране.

GPT-4 връща обяснение за грешки на програмата, показва промените, които се опитва да направи, след което стартира отново програмата. Когато види нови грешки, GPT-4 коригира кода отново, за да може той да работи правилно. В крайна сметка оригиналният Python файл съдържа промените, добавени от GPT-4.

Дебют на ChatGPT и Whisper API позволява на разработчиците да ги интегрират в приложения. Кодът е наличен в GitHub и техниката може да се приложи към други езици за програмиране. Използването на Wolverine изисква наличието на OpenAI API ключ за GPT-3.5 или GPT-4. Могат да бъдат начислени и такси за използване. В момента API на GPT 3.5 е отворен за всеки с акаунт в OpenAI, но достъпът до GPT-4 все още е ограничен от списък с чакащи.

Усъвършенстване

Наскоро няколко експеримента, включващи GPT-4 в рекурсивни цикли, като Auto-GPT и BabyAGI, се опитаха да дадат на GPT-4 повече способности. Това би му позволило да завърти повече екземпляри на GPT-4, за да се изпълняват няколко задачи едновременно или да действат автономно.

Въпреки че в момента е примитивен прототип, техники като Wolverine илюстрират потенциално бъдеще, в което приложенията може да са в състояние да поправят собствените си грешки. Дори неочаквани такива, които могат да се появят след внедряването.