Изследователи от Медицинския център Ървинг на Колумбийския университет са създали метод за отглеждане на човешка коса, използвайки 3D печат

Това е първият път, в който човешки фоликули са изкуствено генерирани отделно от човешката кожа. Пробивът, осигурен от 3D печатна форма, може потенциално да отвори пътищата за възстановяване на косата на повече хора. Може и да подобри сегашните процедури, които фармацевтичните компании използват за подобряване растежа на косата.

Тъканно инженерство на човешки космени фоликули

Този метод използва биометричен подход за развитие. Възможността за изкуствено лабораторно създаване на косми е установена още преди няколко години. До този момент е била ограничена до растежа на косми от мишки и плъхове. Учените са генерирали коса, чрез култивиране на клетки, взети от основата на фоликулите на гризачите, но човешките клетки се различават драстично. Те са значително по-устойчиви. За да се преодолее тяхната съпротива, изследователите се стремят да пресъздадат 3D средата, която обитават.

Първият опит за разработване на тези условия включва създаването на клетъчни сфери в капки течност. Когато учените имплантирали тези сфери от човешки клетки вътре в мишките, резултатите не са били категорични, тъй като клетките на някои хора създават нова коса, докато други не.

Използване на 3D печат, за да се предотврати загубата на коса

Новото проучване демонстрира метод, който използва сложните възможности на 3D отпечатването, за да помогне за създаването на по-естествена микросреда за растежа на човешкия космен фоликул, позволявайки тя да се отглежда отделно от кожата.

Екипът е проектирал растеж на човешката кожа около плесени, след което фоликулни клетки на косата са били имплантирани в ямките и гарнирани с произвеждащи кератин клетки. Те са били инжектирани със съставки, които стимулират растежа на косата и след период от три седмици се е наблюдавала появата на нова. Чрез последващо оптимизиране и усъвършенстване на метода е възможно да се стигне до неограничен брой космени фоликули.

До този момент успешно е създадена мрежа от косми, които са правилно моделирани и конструирани така, че да могат да бъдат трансплантирани обратно в скалпа на пациент.

Други потенциални употреби на инженерно създадения космен фоликул с помощта на 3D печат включват скрининг за нови лекарства за растежа на косата, което е възпрепятствано от невъзможността да се отглежда човешки космен фоликул в лабораторни условия.

Хирургията за възстановяване на косата често изисква преместване на космени фоликули от задната част на главата до предната и горната зона. Това е най-често срещано при пациенти от мъжки пол със стабилизирана загуба на коса. Повечето жени имат „дифузен“ вид загуба на коса, който представлява цялостно изтъняване във всички области на главата. Проучването предоставя начин за преодоляване на ограничената възможност на хирургията.

Във фармацевтичната промишленост досега не са открити лекарства за проблема, но екипът се надява, че културните изкуствени ферми ще позволят създаването на високопроизводителни препарати за откриване на нови пътища, които влияят върху растежа на косата.