Ако измервате успеха си с боя последователи и лайкове в различните социални мрежи, може би ще ви е полезно от време на време да следите кой ви следва и кой е спрял да го прави. Няма социална мрежа, която да може да ви показва нотификация всеки път когато някой ви изтрие от приятели или ви отследва, но пък има други начини — с допълнително приложение. Такива има за три от най-популярните социални мрежи в момента.

Facebook

Тук можете да използвате услугата Who Deleted Me, която разбира дали даден потребител си е деактивирал профила или просто ви е изтрил от приятели. Можете да използвате функционалността на приложението и като разширение за Google Chrome.

Twitter

Най-популярното и широко използвано от потребителите приложение тук е Who Unfollowed Me. То периодично сканира вашите последователи и може да ви дава дневен или месечен отчет за това колко нови хора са ви последвали и колко са спрели да ви следят.

Instagram

Решенията за Instagram са много, но може би най-популярното такова е Followers+ (за iOS и Android). С него можете да разглеждате акаунтите, които ви следват и отследват. Освен това имате достъп и до информация за това кой сте последвал и дали той също е започнал да ви следва. Допълнително, има възможност за агрегирана информация относно лайкове и коментари във вашия профил.

Е, това са едни от най-популярните начини за проверка на това кой ви следва и кой не в различните социални мрежи. Споделете вашия любим начин за проверка на тази информация. Важно ли е за вас дали и колко хора ви следват из профилите ви в интернет пространството?