Здравите корали могат да изчезнат до 2030 година

Кораловите рифове са едни от най-старите и разнообразни екосистеми на Земята. Те спадат към нашето най-ценно притежание. Коралите подхранват 25% от целия океански живот, защитават бреговете от бури и добавят милиарди долари годишно към световната икономика чрез влиянието си върху риболова, новите фармацевтични продукти, туризма и отдиха.

Сега световните коралови рифове се разграждат с безпрецедентни темпове поради замърсяване, прекомерен риболов и разрушителни горски и минни практики на сушата. Изменението на климата, предизвикано от човешката дейност, затопля и подкиселява океана. Това създава криза за рифовете, която може да доведе до изчезването на повечето корали в рамките на няколко поколения.

Учените са създали глобална научна програма, наречена Reef Recovery Initiative. Тя ще помогне за спасяването на кораловите рифове чрез използване на криоконсервация.

Този нов подход включва съхраняване и охлаждане на сперма и ларви на корали или зародишни клетки при много ниски температури. Те ще се съхраняват в специализирани хранилища. Управлявани ефективно, те могат да помогнат за компенсиране на заплахите за рифовете в глобален мащаб. Замразените организми ще могат да се използват след 10 или дори след 100 години, за да помогнат за повторно засаждане на океаните и възстановяване на живи рифове.

Безопасно замразяване

Криоконсервацията е процес на замразяване на биологичен материал, като същевременно се поддържа неговата жизнеспособност. Това включва въвеждане в клетките на подобни на захар вещества, наречени криопротектори. Така ще се предотврати образуването на смъртоносен лед по време на фазата на замразяване. Ако се направи правилно, клетките остават замразени в течен азот, живи и непроменени в продължение на много години.

Примери от природата

В животинския свят около нас можем да наблюдаваме и естествена криоконсервация. Много организми оцеляват през студените зими благодарение на този процес, когато температурите в местообитанията им падат под нулата.

Днес техниките за криоконсервация на корали разчитат до голяма степен на замразяване на сперма и ларви. Методът се използва за производство на нови корали в Карибите чрез селективен процес на размножаване, наречен асистиран генен поток. Целта е да се използват криоконсервирани сперматозоиди и кръстосани корали, които не е задължително да са имали контакт един с друг.

Генетични методи

Генетичното разнообразие се поддържа чрез комбиниране на възможно най-много различни родители, за да се създаде ново и здраво потомство. Тъй като коралите са циментирани към морското дъно, когато броят им в техния район намалее, нови индивиди могат да бъдат въведени чрез криоконсервация. Надеждата е, че тези нови генетични комбинации ще притежават адаптация, която ще помогне на коралите да оцелеят при промени в бъдещите затоплящи се океани.