Новата теория може да реши най-големия парадокс на Вселената

Тя би могла да модифицира теорията на Айнщайн за общата относителност и напълно да премахне необходимостта от тъмна енергия.

Гравитация

Една от най – големите загадки на Вселената е скоростта на разширяването й. Последното противоречи на познатите ни физични закони според които, темповете на нарастване би трябвало да се забавят, а не ускоряват. Британски физик е разработил теория, която би могла да разреши тази загадъчна ситуация.

Теорията е известна като „масивна гравитация“. Тя се нуждае от модифициране на постулатите на Айнщайн за общата относителност, за да отчете това несъответствие на скоростта. Физикът, който стои зад него е спонсориран за целите на развитието на иновативната теория.

Настоящи данни

Най-доброто обяснение на учените за това, как нашата известна вселена се е превърнала в център на идеята за Големия взрив е факт. В следствие на него са разпратени частици до всяка възможна точка. Те от своя страна образуват атоми, а след това молекули, планети, звезди и така се стига до всичко, което ни е добре познато.

Въз основа на теорията на Айнщайн за общата относителност, гравитационните сили на всички тези обекти трябва постепенно да теглят към Вселената, забавяйки скоростта на нейното разширяване. Чрез модерната наука, учените разбраха, че скоростта на разширяване не само не се забавя, а всъщност се ускорява. Те обаче нямали представа защо. До този момент са приписвали ускорението на невидима сила, която нарекли „тъмна енергия“.

Новата теория

Идеята за масивната гравитация елиминира нуждата от тъмна енергия, като променя теорията на Айнщайн. Вместо да приема, че гравитоните (хипотетичните частици) отговорни за силата на гравитацията са без маса, както прави Айнщайн, тук се предполага, че те притежават някаква маса. Това би позволило на самата гравитация да изпълни ролята, приписвана на тъмната енергия.

Това не е първият път, в който учените се опитват да създадат работещ модел на теорията за масивна гравитация. През 2011 г. физикът и колегите му публикуваха книга, в която подробно се описват последните разработки. Всичко това им спечели награда за млади изследователи.

Сега те се надяват, че напредъкът в астрономията по отношение на гравитационната вълна ще позволи да се тестват прогнозите на теорията за масивна гравитация в рамките на това десетилетие. Предстои да добием по – добро фундаментално разбиране за гравитацията. Това ни очаква в бъдещето. Все по – нови разработки позволяващи ни да променим дълго приемани модели за истина.