Изумителна симулация показва какво се случва вътре в звездите

Климатичните сили оказват невероятно влияние на блестящите точки. Звездите са уникален баланс между силата на гравитация и екстремния натиск на бялото горещо ядро, което се изтласква назад. От това равновесие топлината и енергията се разпръскват в сложен и брутално мощен колапс, който кара звездите да светят. Това се вижда дори от нашата далечна гледна точка.

Проучването на Nature Astronomy

Огромното разстояние, което ни дели от небесните светила е достатъчна предпоставка за трудностите при събиране на данни. Сега екип от учени разработи подробни компютърни симулации, които моделират потокът от топлина и енергия вътре в тези колосални космически тела. Това в известна степен обяснява, как в крайна сметка той влияе върху трептенето или мигането на една звезда.

Моделирането на този сложен процес би могло да помогне на астрономите да разберат по-добре как звездите се развиват и колабират в края на жизнения си цикъл. Подобна информация може да хвърли яснота върху мистерията за това, как са се формирали галактиките и може би дори, как нашата вселена е избухнала в началото на своето съществуване.

Изумително е колко много можем да научим от изучаването на светлината на звездите. Това е добра новина, защото е единствената налична информация.

Вътрешността на звездите

Във всички звезди има конвективна зона, където топлината и енергията текат от ядрото към неговия периметър. Когато този поток се сблъска с периметъра, той причинява това, което е известно като гравитационни вълни. Те отекват в цялата звезда и я карат да трепти или да блести. Тези вълни не са много по-различни от океанските. Както в последните така и в звездните, ако хвърлим камък във вода ще видим, че се генерират вълни, които се отдалечават от мястото на падане на камъка.

Когато вълните достигнат до повърхността на звездата, те я карат да блести по начин, който астрономите могат да наблюдават. За първи път са разработени компютърни модели, които позволяват да се определи, колко една звезда трябва да блести в резултат на тези вълни. Тези данни позволяват на бъдещите космически телескопи да изследват централните региони, където звездите образуват елементите, от които зависи нашето съществуване.

Компютърни модели

В опит да разберат по-добре това явление, учените създават компютърни симулации. Те моделират конвекционния поток от топлина и енергия в масивна звезда, използвайки предварително събрани данни. Така изследователите успяват да предвидят качеството на трептене на звездите или с други думи нейната фотометрична променливост.