Парис Каскас

Парис Каскас е Главен консултант Предпродажби (Principal Presales Consultant) в корпорация Symantec през последните 6 години. Сред отговорностите му се включват осигуряване на наблюдението и сигурността на информационните системи (Предпазване от загуба на данни, криптиране), както и Решения за управлението на данни (Бекъп, Архивиранеи e Discovery).

Той е технически архитект в областта на Symantec Enterprise Vault Archiving framework и паралелно с това отговаря за провеждането на партньорски технологични обучения с цел разширяване и разпространение на визията за сигурност и достъпност на Symantec на гръцкия пазар. Има повече от 17 години опит в управлението, мониторинга и налагането на решения за сигурност и управление на данни в областта на компютърните мрежи LAN – WAN, анализ и дизайн на онлайн банкови системи и богат образователен опит, свързан с продукти и решения на Microsoft.Притежава бакалавърска степен по Информатика от Университета BARI (Италия) и две магистърски степени по бизнес администрация от Франция и Великобритания.

 

Кое е най-важното нещо за сигурността на информацията в един бизнес и върху какво трябва да наблегне всеки, който започне да се занимава с дейности, свързани с поверителни данни в онлайн пространството?

 
На първо място компанията е необходимо да адаптира план за непрекъснатост на работния процес, тъй като живеем във време, в което организациите са зависими от сложни технологии като например облачните, виртуализацията и хетерогенните инфраструктури, които обхващат Windows, Linux и други операционни системи. За глобалните организации е важно приложенията, от които зависи бизнесът, да работят с никакво или с почти никакво прекъсване. Максимализирането на постъпленията, поддържането на репутацията на марката и подходът към клиента са от съществено значение.

По отношение на данните, които се споделят в онлайн пространството, най-важна е сигурността на бизнес информацията, тъй като някои от топ ИТ проблемите, свързани със защитата на данни, които застрашават предприятията днес, са се превърнали в неотложен проблем за бизнеса.

Първи приоритет е познаването на бизнеса, което означава класифициране на информацията по начин, който позволява на притежателите на данни да бъдат напълно наясно със своята интелектуалната собственост и как тя се използва вътрешно, което води към втория най-важен приоритет, който е инвентарът вътре в самата компания. Къде в мрежата се намира информацията?  Много често, когато посещаваме клиенти, ИТ отделът или отделът, който отговаря за информационната сигурност, не е наясно къде се намира конфиденциалната информация и е трудно да бъдат наблюдавани дейностите на потребителите.

Трети важен приоритет е да се познава врага. С нарастването на конкуренцията в промишлеността и разширяването на пазарите в световен мащаб, ръководните кадри на компаниите се тревожат, че конфиденциалните данни като интелектуална собственост, търговски тайни и друга стратегическа информация е по-вероятно да бъдат засегнати от неоторизиран достъп или дори кражба и това води до четвъртия най-голям приоритет – готовност за защита от тези заплахи. За въвеждането на всички тези приоритети, консултантите на Symantec са винаги на разположение за осигуряването на ежедневна защита на бизнесите.

 

Разкажете ни повече за ключовите продукти на Symantec и най-вече за последното решение за Backup, което представихте преди броени дни – Backup Exec 2014?

 
Един от секторите, които дейността на Symantec покрива, е свързан с продуктите за  Управлението на данни (Availability) и e Discovery. Водещият продукт тук е Symantec NetBackup 7.6 с технологията V-Ray, която осигурява защита, автоматизиране и управляемост, необходими за защитата на виртуални среди, в които хиляди виртуални машини и обеми от данни, измервани в петабайти, са норма днес и където софтуерните дейта центрове и ИТ-като-услуга ще станат норма утре.

Друг ключов продукт на Symantec e Enterprise Vault, лидер в индустрията на архивирането на данни, който позволява на организациите ефективно да съхраняват, управляват и лесно да откриват и изваждат неструктурирана информация, която е необходима за бизнеса. Като най-широко разпространено на място в предприятията решение за архивиране, Enterprise Vault помага на клиентите да дедуплицират информацията с цел да намалят операционните разходи, менажират политиките за управление и запазване на информацията и контролират разходите по стандартизация и подкрепа в случай на съдебен спор.

Storage Foundation е продукт, който осигурява Качеството на услугата (QoS) на ниво приложение и увеличава ефикасността, управлението и представянето на съхранението при различните операционни системи, технологии за виртуализация и хардуер за съхранение. Storage Foundation позволява  изграждането на гъвкава и бърза инфраструктура с характеристики като SmartIO и Flexible Storage Sharing, като същевременно намалява разходите за съхранение чрез използването на дедупликация, компресия, thin provisioning и подреждане при съхраняване. Storage Foundation също така осигурява стандартен набор от интегрирани инструменти от  Veritas Operations Manager, което представлява обширна платформа за управление. Със Storage Foundation може да се адаптира технологията Solid State Drive (SSD) и да се внедрят всякакви промени в инфраструктурата на съхранението, включително операционната система или пък да се осъществяват миграции без да се влияе върху работата на приложенията.

И накрая, Symantec Backup Exec 2014, който осигурява мощни, гъвкави и лесни за използване бекъп и възстановяване, допринася за защитата на цялата инфраструкутра, независимо дали е виртуална, физическа или комбинация от двете. Използвайки модерна технология, Backup Exec поддържа защитата на информация в локалните или отдалечените локации върху буквално всяко устройство за съхранение, включително лентова библиотека, дискови масиви или облачни доставчици. Възстановяването е бързо и ефикасно. С няколко клика може бързо да се потърсят и възстановят отделни файлове или приложения, виртуални машини и сървъри.

 

Кои са ключовите преимущества на Backup Exec 2014 и защо клиентите ви трябва да изберат именно него?

 
Трябва да се разработи цялостно решение за бекъп, което е подходящо не само за виртуалните среди, но също така и за управлението на големи бази данни, тъй като администраторите, отговорни за бекъп-а и възстановяването на виртуални среди, разбират трудностите, свързани с бекъп технологиите, които не са специално разработени да защитават виртуалните инфраструктури. На тези администратори им е необходимо да разполагат също и с технология за гранулярно възстановяване и дедупликация.

Затова и основните преимущества на Backup Exec 2014 могат да се представят по следния начин:

 • Backup Exec 2014 е единно решение, което защитава виртуалните и физическите среди.
 • До 100% по-бърза скорост на бекъп и дедупликация – Backup Exec 2014 помага за по-бързото извършване на бекъп, като намалява времето за извършване на бекъп и по този начин спестява време.
 • Backup Exec 2014 напълно поддържа Windows Server 2012 и Windows Server 2012 R2. Може да се извършва бекъп и възстановяване на Windows Server 2012 и 2012 R2 на всякакво ниво, когато и както е необходимо.
 • Backup Exec разширява гранулярната технология за възстановяване, за да включи Exchange 2013 / 2013 SP1 и SharePoint 2013/ 2013 SP1.
 • Създаване на бързи огледални копия на виртуалните среди (snapshots) посредством интеграция с Microsoft® Volume Shadow Copy Service (VSS) и VMware vStorage APIs Data Protection (VADP), която минимализира използваните ресурси на виртуалният хост до минимум.
 • Осигурява наблюдение на всички задачи свързани с бекъп и възстановяване чрез новия backup job monitor.
 • Бързо и лесно ъпгрейдване към Backup Exec 2014. Backup Exec поддържа вече създадените конфигурации в Backup Exec 12.5, 2010 и 2012, което позволява безпроблемен ъпгрейд.
 • Backup Exec 2014 продължава да разширява своите способности в облачната среда, като осигурява алтернативни или допълнителни ресурси за съхранение. Също така, Backup Exec 2014 вече поддържа Amazon Cloud Gateway VTL support.
 • Бекъп се извършва върху диск, лента или облачна среда.
 • Бързо, ефикасно и гъвкаво възстановяване, което лесно и за секунди възстановява виртуални машини, сървъри, приложения, бази данни, файлове папки или грануларни предмети.
 • Интегрирано bare-metal, физическо към виртуално (P2V) и виртуално към физическо (V2P) възстановяване.
 • Гъвкава block-level дедупликация на данни за цялата виртуална и/или физическа среда.
 • Автоматично идентифициране и защита на нови виртуални машини в момента, в който се появят, така че да бъде абсолютно сигурно, че виртуалните машини са защитени от самото начало.
 • Лесен за използване с интуитивни настройки и прегледен детайлен интерфейс, който осигурява видимост, необходима за бързото проследяване, наблюдение и управление на задачите за бекъп и възстановяване.
 • Автоматична проверка на възстановяемостта на всеки VM бекъп.

 

В обобщение, Symantec Backup Exec 2014 представлява цялостно и единно решение за защита на виртуалната и физическата среда. Symantec Backup Exec 2014 представлява модерна и рентабилна защита на виртуалните среди, като решението внедрява миграцията от физическа към виртуална среда и управлява големите бази данни. По този начин, то позволява на компаниите да защитават по-големи клиентски бази данни, като същевременно намаляват разходите за съхранение и управление, оптимизират мрежовото натоварване между физическите и виртуалните среди и използваното пространство за съхранение чрез ефективно архивиране и бекъп. BackupExec осигурява възможност за всякакъв вид възстановяване на виртуалните и физическите ресурси посредством един-единствен продукт и конзола.

 

Може ли да се разчита на поддръжка от страна на Symantec при възникнали проблеми с услуги или просто за консултация?

 
И в двата случая Symantec оказва подкрепа. Това става от една страна посредством екипа по поддръжката (Support Team), който работи денонощно седем дни в седмицата. С екипа може да се направи връзка по телефон или по имейл. По отношение на консултациите ние разполагаме с отлично подготвен екип от вътрешни консултанти и партньори, които са винаги на разположение на нашите клиенти.