До колко са оптимистични изследванията

Според някои от последните изследвания, учените прогнозират, че повишаването на глобалните температури и въздействието на изменението на климата могат да се стабилизират за броени десетилетия. Констатациите ще зависят от бързото преминаване на света от изкопаеми горива към нетрадиционна енергия, при която емисиите на парникови газове да достигне нулева точка. Това е зашеметяващо предизвикателство, особено към няколко големи държави, които вече изостават от Парижкото споразумение от 2015 г.

Ангажирано затопляне

Доколко планетата ще продължи да се нагрява, след като емисиите най-накрая бъдат ограничени?! Този феномен, наречен „ангажирано затопляне“, отдавна е предмет на дискусии сред експертите. Докато някои учени очакваха ангажираното затопляне да продължи и след достигане на нулеви емисии, ново изследване предполага точно обратното.

Ако емисиите спрат до 2050 г., повърхностните температури ще се понижат и затоплянето ще се стабилизира в рамките на няколко десетилетия. Това недвусмислено показва, че нашите действия имат пряко и непосредствено въздействие върху повишаване температурите на повърхността. Макар и да не ни е изгодна, тази прогноза ни поставя в ситуация, от която само ние можем да се измъкнем.

Забавен ефект

Основното тук е действителното спиране на въглеродните емисии, което е много по-спешен въпрос, отколкото да разберем, какво ще се случи след това. Проблемът все още е изключително сериозен. Цивилизацията трябва да се адаптира към промените и да измисли ефективни технологични поправки. В момента температурата се променя сто пъти по-бързо от това, което се е случило през последната ледникова епоха. Времето е от решаващо значение, ако не искаме последиците да се превърнат от тежки в необратими. Дори и при нулеви вредни емисии може да се наблюдава известна степен на климатично затопляне, но пътят към декарбонизация е жизненоважен. Дилемата е много сериозна и не бива да бъде подценявана както то държавите, така и то страна на всеки един човек.

Има ли надежда за планетата

Ако емисиите в действителност станат нула през следващите десетилетия, ще бъде възможно да се отстрани допълнителния CO2 от атмосферата. Това неминуемо ще намали ескалиращите температури. Огъването на кривата на глобалните емисии от неприемливата траектория към нулева нетна стойност е наистина първа и основна задача, с която трябва да се справим при това спешно.